Rajapintahanke

Rajapintahanke Huolta aiheuttavien (HAH) henkilöiden palveluohjauksen kehittäminen

SM017:00/2018 Kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on, että kaikkiin väkivaltaista radikalisoitumista ja laajemmin huolta herättäviin henkilöihin liittyviin havaintoihin tartutaan ja että henkilö saa tarvitsemaansa tukea ja palvelua poliisin, eri viranomaisten, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyön avulla.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM017:00/2018

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.5.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä 2.5.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on, että kaikkiin väkivaltaista radikalisoitumista ja laajemmin huolta herättäviin henkilöihin liittyviin havaintoihin tartutaan ja että henkilö saa tarvitsemaansa tukea ja palvelua poliisin, eri viranomaisten, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyön avulla.

Hankkeessa toteutetaan selvitystyö olemassa olevista käytännöistä koskien sitä, miten poliisiin ja muiden yhteistyötahojen välinen yhteistyö on järjestetty väkivaltaisen radikalisoitumisen riskissä ja laajemmin ns. huolta aiheuttavien (HAH) henkilöiden palveluohjauksen varmistamiseksi. Käytännössä tämä koskee tilanteita, joissa poliisin tietoon tulee henkilö, johon liittyy väkivaltaisen radikalisoitumisen tai laajemmin väkivallan riski tai henkilö on jo radikalisoitunut, ja häneen tulee kohdistaa myös muita kuin poliisin toimenpiteitä. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että henkilö ohjataan ilman viivytyksiä kunnan tai järjestöjen palveluihin, ja tässä hyödynnetään tarpeen mukaan uskonnollisten yhteisöjen osaamista. Tarkastelu tehdään poliisitoimen, kunnan viranomaisten ja palveluja tuottavien järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen näkökulmasta.

Hankkeessa hyödynnetään kansainvälistä tietoa ja kokemuksia muiden EU-maiden vastaavasta työstä.

Selvitystyön tuloksena on kootusti tieto siitä:

- mikä on palveluohjauksen ja yhteistyön tila (HAH henkilö).

- Riittävä tieto seikoista, jotka edistävät palveluohjauksen sujuvuutta sekä tärkeimmät esteet.

- Selvityksessä on kuvattu selvityksen aikana tunnistettuja hyviä käytäntöjä ja yhteistyömalleja.

- Kerätyn tiedon pohjalta on tehty suositukset havaittujen haasteiden ratkaisemiseksi.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on, että kaikkiin väkivaltaista radikalisoitumista ja laajemmin huolta herättäviin henkilöihin liittyviin havaintoihin tartutaan ja että henkilö saa tarvitsemaansa tukea ja palvelua poliisin, eri viranomaisten, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyön avulla.

Lähtökohdat

Kansallisessa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmassa (2016) on päätetty, että koko maahan luodaan tehokkaat ja toimivat rakenteet ja menettelyt väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisemiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että maan kaikissa osissa on valmiudet ja pysyvät rakenteet ennalta ehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä paikallisen tilannekuvan edellyttämällä laajuudella ja oikea-aikaisesti.
Toiminnassa keskeistä on poliisin, erityisesti poliisilaitosten yhteydessä toimivien Ankkurien, ja muiden viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön varmistaminen erityisesti ns. nivelkohdassa, jossa henkilö siirtyy yhden viranomaisen tai järjestön palveluista toisen viranomaisen tai järjestön palveluihin. Elokuussa 2017 tapahtuneen Turun puukotustapauksen johdosta sisäministeriö päätti käynnistää hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää, miten edellä kuvattu yhteistyö toimii tällä hetkellä ja miten sitä tulee kehittää edelleen.

Lisätietoja