Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

OKM006:00/2019 Säädösvalmistelu

Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017) ja ammatillisesta koulutuksesta annettu valtioneuvoston asetus (673/2017) tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Tällä asetusesityksellä ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetukseen lisättäisiin uusi 20 a §.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM006:00/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2019 – 1.8.2019

Asettamispäivä 1.3.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Osaaminen ja koulutus

Kärkihankkeet Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi

Toimenpiteet Uudistetaan toisen asteen ammatillista koulutusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Katri Kurppa, Hallitussihteeri
puh. +358 50 470 5859

Tavoitteet ja tuotokset

Tällä asetusesityksellä ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetukseen lisättäisiin uusi 20 a §, jossa säänneltäisiin opiskelijan oikeutta muuhun maksuttomaan ruokailuun kuin yhteen päivittäiseen ateriaan tietyissä tapauksissa.

Tiivistelmä

Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017) ja ammatillisesta koulutuksesta annettu valtioneuvoston asetus (673/2017) tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Tällä asetusesityksellä ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetukseen lisättäisiin uusi 20 a §.

Lähtökohdat

Asetuksenantovaltuus on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 100 §:n 1 momentissa, jonka mukaan päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Opiskelijalla on edellä säädetyn lisäksi oikeus myös muuhun maksuttomaan päivittäiseen ruokailuun koulutuksessa, joka on järjestämisluvan mukaisesti järjestetty sisäoppilaitosmuotoisesti sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävissä perustutkinnoissa, joissa osaamisen hankkiminen edellyttää läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa tavanomaista työpäivää pidemmän ajan.