Kansalaisuuslain muutos

SM002:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan kansalaisuuslain muutosta, jossa ehdotetaan
säädettäväksi Suomen kansalaisuuden menettämisestä tiettyihin rikoksiin syyllistyneiltä kaksoiskansalaisilta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM002:00/2018

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 30.1.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä 30.1.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos
puh. 0295488626

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan kansalaisuuslain muutosehdotukset, jotka annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2018. Tavoitteena se, että lainmuutokset hyväksytään tällä hallituskaudella.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan kansalaisuuslain muutosta, jossa ehdotetaan
säädettäväksi Suomen kansalaisuuden menettämisestä tiettyihin rikoksiin syyllistyneiltä kaksoiskansalaisilta.

Lähtökohdat

Pääministeri Sipilän hallituksen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaan YK:n ja EU:n terroristijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan osallistuminen sekä matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittaminen kriminalisoidaan. Tämän jälkeen säädetään mahdollisuudesta mitätöidä Suomen kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä.