Maksuasetuksen muuttaminen

Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2018 annetun sisäministeriön asetuksen muuttaminen

SM003:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM003:00/2018

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.2.2018 – 31.3.2018

Asettamispäivä 12.2.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös 185/2018

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tehtävänä on laatia ehdotus sisäministeriön asetuksen muuttamiseksi.

Lähtökohdat

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta on voimassa vuoden 2018 loppuun. Ulkomaalaislakia muutetaan 1.4.2018 voimaan tulevalla lakimuutoksella muun muassa niin, että lakiin lisätään uusi peruste oleskeluluvalle, kasvuyrittäjän oleskelulupa. Voimassa olevan ulkomaalaislain säännöksiä muutetaan myös siten, että oleskelulupa on mahdollista myöntää yrittäjyyden perusteella muillekin yrittäjille kuin elinkeinon- tai ammatinharjoittajille eli esimerkiksi osakeyhtiömuodossa toimivalle yrittäjälle. Maksuasetusta esitetään muutettavan siten, että uudelle oleskelupaperusteelle määrätään maksu ja muut muutokset huomioidaan asetuksessa. Uusi asetus tulee saattaa voimaan 1.4.2018 alkaen, jotta Maahanmuuttoviraston uusista suoritteista voidaan periä maksu.