Siviilikriisinhallinta-asetuksen liitteen muuttaminen

Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

SM006:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeessa tarkistetaan kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (35/2005) liitteessä olevia kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palkkaluokkien mukaisia kuukausipalkkoja valtion yleiskorotusten mukaisesti.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM006:00/2018

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.1.2018 – 31.10.2018

Asettamispäivä 2.1.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (35/2005) liitteessä olevia kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palkkaluokkien mukaisia kuukausipalkkoja on tarkoitus tarkistaa valtion yleiskorotusten mukaisesti.

Tiivistelmä

Hankkeessa tarkistetaan kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (35/2005) liitteessä olevia kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palkkaluokkien mukaisia kuukausipalkkoja valtion yleiskorotusten mukaisesti.

Lähtökohdat

Palkkoja on viimeksi tarkistettu tammikuussa 2011 (36/2011), ja ne ovat jääneet jälkeen yleisestä valtionhallinnon palkkakehityksestä.