Rajaturvallisuuden ylläpitämistä koskevan sääntelyn tarkistaminen

SM012:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on tarkistaa rajaturvallisuuden ylläpitämistä koskevaa lainsäädäntöä erityisesti muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM012:00/2022

Asianumerot VN/9938/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 11.4.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä 11.4.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan

Lainvalmistelu

HE laiksi rajavartiolain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 26.4.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 23/2022
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 35/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  9.6.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 100/2022

Tarkistetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseen liittyvää lainsäädäntöä erityisesti muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 421 608
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on edelleen parantaa Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia erilaisiin normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumiseksi ja vastaamiseksi. Tehtävänä on valmistella erityisesti tarvittavat säädösmuutokset muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on tarkistaa rajaturvallisuuden ylläpitämistä koskevaa lainsäädäntöä erityisesti muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi.

Lähtökohdat

Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia varautua ja vastata tehokkaasti erilaisiin normaaliolojen häiriötilanteisiin täydennettiin 1.4.2019 voimaan tulleilla lakimuutoksilla (HE 201/2017 vp). Sääntelyn ajantasaisuuden varmistaminen on kuitenkin aiheellista merkittävästi muuttuneen toimintaympäristön vuoksi.

Sisäministeriön 24.11.2021 asettama työryhmä arvioi tekemässään selvityksessä (sisäministeriön julkaisuja 2022:20) alustavasti oikeudellisia mahdollisuuksia parantaa keinoja vastata mahdolliseen Suomeen kohdistuvaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen. Selvityksen tarve syntyi kesällä 2021 Valko-Venäjän Latvian, Liettuan ja Puolan rajoilla aloittaman aktiivisen vaikutusoperaation seurauksena käydyistä valmiuteen ja varautumiseen liittyvistä keskusteluista. Työryhmä arvioi asiaa ensisijaisesti sisäasiainhallinnon lainsäädännön näkökulmasta ja tarkastelun kohteena olivat ulkomaalaislaki (301/2004), laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) ja rajavartiolaki (578/2005). Rajaturvallisuutta koskevan lainsäädännön osalta tunnistettiin useita selvitettäviä ja tarkemmin arvioitavia asiakokonaisuuksia. Hankkeessa arvioidaan, mitkä sisäministeriön selvityksessä tunnistetut rajavartiolainsäädännön muutostarpeet ovat kiireellisimpiä ja valmistellaan niitä koskevat säädösehdotukset.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.