Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta (1414/2016)

SM013:00/2018 Säädösvalmistelu

Esitettävällä asetusmuutoksella pidennettäisiin Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annettuun valtioneuvoston asetukseen sisältyvää voittojen pyöristämissäännöksen (5 §:n 2 mom.) soveltamista koskevaa siirtymäaikaa (19 § 1 mom.). Muutosesityksen mukaan pyöristämissäännöksen soveltaminen alkaisi 1.4.2019.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM013:00/2018

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.5.2018 – 13.6.2018

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös 452/2018

Tavoitteet ja tuotokset

Esitettävällä asetusmuutoksella pidennettäisiin valtioneuvoston asetukseen sisältyvää voittojen pyöristämissäännöksen (5 §:n 2 mom.) soveltamista koskevaa siirtymäaikaa (19 § 1 mom.) siten, että voittojen pyöristämissäännöstä sovellettaisiin vasta 1.4.2019 lukien. Veikkaus Oy:llä olisi oikeus pyöristää veikkaus- ja vedonlyöntipelien, lukuun ottamatta tapahtuma-aikaista vedonlyöntiä, raha-arpajaisten sekä totopelien voittosummat alaspäin lähimpään 10 senttiin aina 31.3.2019 saakka.

Tiivistelmä

Esitettävällä asetusmuutoksella pidennettäisiin Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annettuun valtioneuvoston asetukseen sisältyvää voittojen pyöristämissäännöksen (5 §:n 2 mom.) soveltamista koskevaa siirtymäaikaa (19 § 1 mom.). Muutosesityksen mukaan pyöristämissäännöksen soveltaminen alkaisi 1.4.2019.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta (1414/2016) tuli voimaan 1.1.2017. Asetus sisältää muun muassa säännöksen pelaajille maksettavien voittojen pyöristämisistä.

Rahapeliyhteisöjen yhdistymisen seurauksena 1.1.2017 kolme yhteisökohtaista (Fintoto Oy, RAY, Veikkaus Oy) rahapelien toimeenpanoa sääntelevää valtioneuvoston asetusta korvattiin yhdellä edellä mainitulla valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella samalla yhdenmukaistettiin kolmen eri rahapeliyhteisön aikaisemmat säännökset voittojen pyöristämisistä.

Asetusmuutoksella pidennettäväksi esitettävän voimassa olevan siirtymäaikasäännöksen mukaan säännöstä voittojen pyöristämisestä sovelletaan 1.7.2018 lukien. Veikkaus Oy:llä on oikeus pyöristää veikkaus- ja vedonlyöntipelien, lukuun ottamatta tapahtuma-aikaista vedonlyöntiä, raha-arpajaisten sekä totopelien voittosummat alaspäin lähimpään 10 senttiin 30.6.2018 saakka.

Siirtymäaika katsottiin asetusta valmisteltaessa tarpeelliseksi, sillä siirtyminen yhtenäiseen käytäntöön voittojen pyöristämisessä edellyttävät muutosten tekemistä Veikkaus Oy:n peli- ja taloushallinnon tietojärjestelmiin. Veikkaus Oy:n mukaan kyseisten tietojärjestelmämuutosten tekeminen on järjestelmätestauksineen suuritöisempi, kuin alun perin yhtiössä arvioitiin. Veikkaus Oy:n arvion mukaan se ei ehdi tekemään muutoksia siten, että muutokset olisivat valmiit asetuksessa säädetyn siirtymäajan puitteissa. Tämän johdosta asetuksen voimaantulosäännöstä esitetään muutettavaksi pidentämällä sen voittojen pyöristämisen soveltamista koskevaa siirtymäaikaa.