Vastaanottolain uudistaminen

Hallituksen esitys laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta

SM020:00/2024 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan muutokset lakiin kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011), joilla toteutetaan hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita. Hankkeen aikana täytäntöönpannaan direktiivi (EU) 2024/1346 kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM020:00/2024

Asianumerot VN/20211/2024

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.7.2024 – 31.12.2025

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Tiina Järvinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 625
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Vastaanottolain uudistamisella toteutetaan hallitusohjelman yleistä tahtotilaa, jolla hallitus saattaa Suomen turvapaikkapolitiikan keskeisten säädösten osalta yleispohjoismaiselle tasolle. Tavoitteena on vastaanottojärjestelmän väärinkäytön ehkäiseminen ja turvapaikkapolitiikan tiukentaminen.

Hallitusohjelmassa toimenpiteinä on nostettu esille vastaanottopalveluiden tehostaminen hyödyntämällä vastaanottodirektiivin liikkumavara ja muiden EU-maiden parhaat käytännöt, vastaanottopalveluiden rajaaminen vastaanottodirektiivin sallimaan minimiin uusintahakemuksen käsittelyajan osalta, ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajajärjestelmä uudistaminen sekä vastaanottorahan pienentäminen perustuslain ja vastaanottodirektiivin sallimaan minimiin. Vastaanottodirektiivin täytäntöönpano yhteensovitetaan hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. Hank-keessa otetaan käyttöön kaikki EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen sallimat tiukennukset.

Erillisenä osana hanketta päivitetään valtioneuvoston asetus valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten virkojen täytöstä ja työjärjestyksestä sekä vastaanottopalveluista perittävästä maksusta (975/2011). Hallitusohjelman mukaisesti kaikilla hankkeessa toteutettavilla toimenpiteillä pyritään hakemaan säästöjä.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan muutokset lakiin kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011), joilla toteutetaan hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita. Hankkeen aikana täytäntöönpannaan direktiivi (EU) 2024/1346 kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa