Liikkumisrajoitusasetus

Liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen muuttaminen

SM027:00/2019 Säädösvalmistelu

Tehtävänä on valmistella tarvittavat muutokset liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun sisäministeriön asetukseen liittyen uuteen esitettyyn rajoitusalueeseen ja mahdollisesti muihin vireille tuleviin esityksiin liikkumis- ja oleskelurajoituksen asettamisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM027:00/2019

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.7.2019 – 31.12.2019

Asettamispäivä 10.7.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Riitta Aulanko, Hallitusneuvos
puh. +358 40 776 7702

Tavoitteet ja tuotokset

Tehtävänä on valmistella tarvittavat muutokset sisäministeriön liikkumis- ja oleskelurajoituksia koskevaan asetukseen.

Tiivistelmä

Tehtävänä on valmistella tarvittavat muutokset liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun sisäministeriön asetukseen liittyen uuteen esitettyyn rajoitusalueeseen ja mahdollisesti muihin vireille tuleviin esityksiin liikkumis- ja oleskelurajoituksen asettamisesta.