Nuohousuudistuksen seurantaryhmä

SM030:00/2018 Toimielin

Sisäministeriö on asettanut nuohousuudistuksen seurantaryhmän edistämään säädösmuutosten toimeenpanoa, seuraamaan ja arvioimaan muutosten vaikutuksia sekä keräämään tietoja vaikutuksista. Seurantaryhmän toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun. Seurantaryhmässä ovat edustettuina nuohousalan ja kiinteistöalan toimijat sekä keskeiset viranomaiset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM030:00/2018

Asianumerot SMDno-2018-1931 , VN/6159/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.1.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 18.1.2019

Toimielimen tyyppi Ohjausryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Seurantaryhmän tavoitteena on edistää nuohousuudistuksen toimeenpanoa sekä seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia rakennusten paloturvallisuuteen ja nuohouspalveluihin. Tavoitteena on, että seurantaryhmään osallistuvien tahojen eri kanavia ja keinoja käytetään monipuolisesti toimeenpanon edistämisessä ja seurantatiedon keräämisessä.

Nuohousuudistuksen seurantaryhmä on koonnut vuosien 2019-2020 seurantahavaintonsa toimintakertomukseen. Seurantaryhmän näkemyksen mukaan säädösmuutosten toimeenpano on vielä osittain kesken, kun kiinteistöjen omistajat ja nuohousyrittäjät eivät ole täysin sopeutuneet uusiin toimintatapoihin.

Tiivistelmä

Sisäministeriö on asettanut nuohousuudistuksen seurantaryhmän edistämään säädösmuutosten toimeenpanoa, seuraamaan ja arvioimaan muutosten vaikutuksia sekä keräämään tietoja vaikutuksista. Seurantaryhmän toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun. Seurantaryhmässä ovat edustettuina nuohousalan ja kiinteistöalan toimijat sekä keskeiset viranomaiset.

Lähtökohdat

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen pelastuslain (379/2011) muuttamisesta nuohousta koskevan sääntelyn osalta ja lakimuutokset vahvistettiin 5.12.2018. Pelastuslain säädösmuutokset tulivat voimaan 1.1.2019.

Hallituksen esityksessä pelastuslain muuttamiseksi (HE 64/2018 vp) esitettiin, että nuohousuudistuksen toimeenpanon edistämistä ja muutosten vaikutusten seurantaa varten sisäministeriö asettaa seurantaryhmän, jossa olisivat edustettuina nuohousala, viranomaiset ja kiinteistöalan toimijat. Myös eduskunta edellytti uudistuksen vaikutusten seuraamista ja niistä raportointia lausumassaan.

Lisää aiheesta

Piirinuohousjärjestelmä loppuu 30.6.2019

SM Tiedote 26.6.2019 10.39