Pelastustoimen työskentely tiealueella -ohjeen valmistelu

SM034:00/2022 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä ja tavoitteena on laatia ohje, jolla pyritään parantamaan tiealueella työskentelyn työturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta pelastustoimen tehtävissä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM034:00/2022

Asianumerot VN/12444/2022

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 30.5.2022 – 31.12.2023

Asettamispäivä 24.5.2022

Yhteyshenkilö
Tommi Luhtaniemi, Erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä ja tavoitteena on laatia ohje, jolla pyritään parantamaan tiealueella työskentelyn työturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta pelastustoimen tehtävissä. Ohjeessa käsitellään muun muassa tiealueella työskentelyn säädöksiä, työskentelyn turvallisuuden parantamiseen käytettävää välineistöä sekä työtapoja ja luodaan siten raamit pelastuslaitosten menetelmäohjeille, kalustohankinnoille sekä koulutukselle.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä ja tavoitteena on laatia ohje, jolla pyritään parantamaan tiealueella työskentelyn työturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta pelastustoimen tehtävissä.

Lähtökohdat

Tiealueella työskentely on tehtävämääriltään ja riskeiltään yksi pelastustoimen korkeariskisistä työtehtävistä. Uudistettu tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Uudistetussa laissa pelastusviranomaisen roolia on korostettu liikenteenohjaajana ja tilapäisen liikenteenohjauslaitteen asettajana.

Pelastustoimen tehtävistä noin 15 prosenttia on vuosittain liikenneonnettomuustehtäviä. Myös muissa tehtävissä joudutaan usein työskentelemään tiealueella.

Viime vuosien aikana pelastustoimessa on havahduttu tiealueella työskentelyn riskeihin. Riskejä pyritään minimoimaan alueellisilla ratkaisuilla. Ilman valtakunnallista ohjeistusta alueelliset toimintamallit riskien pienentämiseksi vaihtelevat ja ovat osin puutteellisia.