Vaaratiedotelain muuttaminen

Lainsäädäntöhanke vaaratiedotteesta annetun lain muuttamiseksi

SM039:00/2019 Säädösvalmistelu

Tarkistetaan vaaratiedotteesta annetun lain sääntely siten, että se vastaa nk. telepakettidirektiivistä (EU (2018/1972)) johtuvia vaatimuksia liittyen väestön varoittamiseen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM039:00/2019

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 7.10.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Veli-Pekka Hautamäki, Pelastusylitarkastaja
puh. +358 295 488 419

Tavoitteet ja tuotokset

Tehtävänä on osallistua liikenne- ja viestintäministeriössä tapahtuvaan lainvalmisteluun (LVM004:00/2019). Vaaratiedotteesta annetun lain muutokset on tarkoitus antaa osana liikenne- ja viestintäministeriöstä esiteltävää hallituksen esitystä, sitten kun sisäministeriö on antanut vaaratiedotteesta annetun lain muuttamista koskevan esittelyluvan.

Tiivistelmä

Tarkistetaan vaaratiedotteesta annetun lain sääntely siten, että se vastaa nk. telepakettidirektiivistä (EU (2018/1972)) johtuvia vaatimuksia liittyen väestön varoittamiseen.

Lähtökohdat

Telepakettidirektiivi sisältää vaatimuksia väestön varoittamiseen käytettävän teknologian osalta, jonka vuoksi vaaratiedotteesta annetun lain (466/2012) soveltamisalaa on tarpeen tarkistaa siten, että se kattaa vastaisuudessa vaaratiedotteiden välittämisen radion ja television ohella myös muihin telepäätelaitteisiin (kuten esimerkiksi matkapuhelimiin).