Kudosasetuksen muuttaminen

Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

STM018:00/2019 Säädösvalmistelu

Valtioneuvoston kudosasetuksen (594/2001) sääntelyä elävältä luovuttajalta tapahtuvien elin- ja kudosluovutusten lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä ja muista asiakirjoista täsmennettäisiin vastaamaan kudoslain (101/2001) 1.3.2019 voimaantulevia lakimuutoksia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero STM018:00/2019

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2019 – 16.5.2019

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös 662/2019

Yhteyshenkilö
Kirsi Ruuhonen, neuvotteleva virkamies
puh. 02951 63239

Tiivistelmä

Valtioneuvoston kudosasetuksen (594/2001) sääntelyä elävältä luovuttajalta tapahtuvien elin- ja kudosluovutusten lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä ja muista asiakirjoista täsmennettäisiin vastaamaan kudoslain (101/2001) 1.3.2019 voimaantulevia lakimuutoksia.