Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta

STM061:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero STM061:00/2019

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2019 – 31.12.2019

Asettamispäivä 1.6.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Tavoitteet ja tuotokset

Vahvistetaan työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2020.

Lähtökohdat

Kyseessä vuosittain annettava budjettilaki.