Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

UM010:00/2019 Säädösvalmistelu

Eduskunnan hyväksyttäväksi esitetään vuonna 2005 Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) tehtyjen, merenkulun ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevien muutospöytäkirjojen hyväksymistä ja voimaansaattamista. Pöytäkirjat eivät edellytä lainsäädäntömuutoksia.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero UM010:00/2019

Asettaja ulkoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Eduskunnan hyväksyttäväksi esitetään vuonna 2005 Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) tehtyjen, merenkulun ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevien muutospöytäkirjojen hyväksymistä ja voimaansaattamista. Pöytäkirjat eivät edellytä lainsäädäntömuutoksia.