Valmiste- ja autoverotuksen menettelysäännösten uudistaminen

VM003:00/2019 Säädösvalmistelu

Verotusmenettelyiden yhdenmukaistamisella tavoitellaan sääntelyn yksinkertaistumista ja selkeytymistä ja tätä kautta verovelvollisten hallinnollisen taakan keventymistä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM003:00/2019

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.1.2019 – 31.12.2020

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies

Tavoitteet ja tuotokset

Valmiste- ja autoverotuksen menettelysäännösten uudistaminen siten, että menettelyjä yhdenmukaistetaan mahdollisuuksien mukaan muiden verotusmenettelyiden kanssa. Tavoitteena on, että menettelymuutokset tulisivat voimaan vuoden 2021 alusta. Asiaa koskeva hallituksen esitys annettaisiin keväällä 2020.

Lähtökohdat

Valmiste- ja autoverotuksen verotusmenettelyjen kehittäminen on osa uudistusta, jonka ensi vaiheessa valmiste- ja autoverotuksen toimittaminen siirrettiin Tullilta Verohallinnolle pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti (ns. VETO-hanke, HE 159/2016).

Menettelysäännösten uudistaminen on jatkoa myös hallitusohjelman mukaiselle Verohallinnon kantamia veroja koskevalle verotus- ja veronkantomenettelyjen yhdenmukaistamiselle ja yksinkertaistamiselle, jota on toteutettu vaiheittain osana Verohallinnon tietojärjestelmäuudistusta (ns. Valmis-hanke).

Lisätietoja