Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimipaikoista

VM017:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM017:00/2019

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.2.2019 – 21.2.2019

Asettamispäivä 11.2.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös 237/2019

Tavoitteet ja tuotokset

Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta tulee voimaan 1.3.2019. Lain voimaantullessa kumoutuu nykyinen palvelukeskuksesta annettu valtioneuvoston asetus (229/2009). Asetuksessa on päätoimipaikaksi säädetty Joensuun kaupunki. Lisäksi palvelukeskuksella on nykyisin hallintopäätöksin perustetut toimipaikat Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Porissa ja Helsingissä.
Lain 1 §:n 3 momentti sisältää asetuksenantovaltuuden, jonka nojalla palvelukeskuksen päätoimipaikasta ja toimipaikoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetusehdotuksella säädettäisiin toimipaikoista lain tarkoittamalla ja edellyttämällä tavalla.