Hallituksen esitys elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

VM034:00/2019 Säädösvalmistelu

Hallituksen esitykseen 257/2018 vp sisältyneiden lakien voimaantulosäännösten muuttaminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM034:00/2019

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.4.2019 – 7.6.2019

Asettamispäivä 12.4.2019

Lainvalmistelu

HE elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 1/2019

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain, konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöstä.

VastuuministeriValtiovarainministeri Antti Orpo

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hallituksen esitykseen 257/2018 vp sisältyneiden lakien voimaantulosäännösten muuttaminen