Hallituksen esitys laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta

VM078:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM078:00/2019

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.6.2019 – 31.10.2019

Asettamispäivä 11.6.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos
puh. 02955 30215

Tavoitteet ja tuotokset

Maanmittaushallitukselle säädettäisiin oikeus saada Verohallinnolta tarvittavia tietoja automatisoituna sähköisenä tiedonsiirtona.

Lähtökohdat

Maa- ja metsätalousministeriön 3.4.2019 esitys valtiovarainministeriölle verolainsäädännön kehittämiseksi kiinteistösaantojen varainsiirtoveroja koskevan automatisoidun sähköisen tiedonsiirron mahdollistamiseksi Verohallinnolta. Maanmittauslaitos on valmistellut aloitetta yhdessä Verohallinnon kanssa.