Eräiden hybridijärjestelyjen verotusta koskeva HE-luonnos

Eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotusta koskeva sääntely, hallituksen esityksen valmistelu

VM080:00/2019 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta. Lisäksi ehdotetaan muutoksia elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin, tuloverolakiin, maatilatalouden tuloverolakiin ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettuun lakiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM080:00/2019

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.6.2019 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Anu Rajamäki, Erityisasiantuntija
puh. +358 40 352 2405

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta. Lisäksi ehdotetaan muutoksia elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin, tuloverolakiin, maatilatalouden tuloverolakiin ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettuun lakiin.