Suorituskykyhankkeen webinaarit

Millainen on pelastustoimen toimintaympäristö?

Millainen pelastustoimen toimintaympäristö on tällä hetkellä? Miten kansallisen ja alueellisen tason toimintaympäristössä havaitut ilmiöt, trendit, riskit, uhat ja muut muutokset vaikuttavat pelastustoimen toimintaan lähitulevaisuudessa? Miksi media on strategisesti tärkeä osa pelastustoimen toimintaympäristöä?

Suorituskykyhankkeen ensimmäinen työpaketti julkaistiin 30.11. Työpaketin keskeisistä teemoista ja havainnoista kertoivat webinaarissa 30.11. työpaketin tekijät Tuula Kekki ja Alisa Puustinen sekä pelastustoimen mediaympäristön analyysin tuottanut Janne Seppänen.

Tilaisuudesta julkaistaan tallenne myöhemmin.

Miten Suorituskykyhankeen avulla voidaan kehittää pelastustoimea? 

Miten Suorituskykyhanke liittyy pelastustoimen uudistukseen ja alueelliseen kehittämiseen? Millä tavalla edellinen pelastustoimen uudistushanke (Sipilän hallituksen hanke) vaikuttaa Suorituskykyhankkeeseen ja työpaketteihin?

Webinaarissa 17.11. olivat keskustelemassa kansainvälisten asioiden johtaja Veera Parko, projektipäällikkö Markus Viitaniemi, pelastuspäällikkö Jussi Rahikainen ja pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki. Webinaarin juonsi Suorituskykyhankkeen projektipäällikkö, erityisasiantuntija Teija Mankkinen.

Katso webinaaritallenne

Suomen Palopäällystöliiton ja sisäministeriön webinaarissa keskusteltiin suorituskykyvaatimuksista

Mistä tehtävistä pelastustoimen tulisi selvitä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja millaisella suorituskyvyllä? Miten suorituskykyä voidaan arvioida yhdenmukaisesti ja luotettavasti? Mitä tietoa palveluiden suunnitteluun tulevaisuudessa tarvitaan?

Sisäministeriön pelastusosaston ja Suomen Palopäällystöliiton yhteistyössä järjestämässä webinaarissa keskusteltiin Suorituskykyhankkesta ja erityisesti Pelastustoiminnan suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin -työpaketista.

Katso webinaaritallenne | Suomen Palopäällystöliitto