Hätäkeskustietojärjestelmä Erica yhtenäistää hätäpuhelujen vastaanoton

Suomen kaikki kuusi hätäkeskusta ottavat käyttöön yhteisen tietojärjestelmän - nimeltään ERICA - portaittain vuosien 2018 ja 2019 aikana. Uusi järjestelmä korvaa nykyiset jokaisen hätäkeskuksen omat tietojärjestelmät ja se on hätäkeskusten lisäksi poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä Rajavartiolaitoksen käytössä.

Uusi tietojärjestelmä ohjaa hätäpuhelut edelleen ensisijaisesti soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskukseen, mutta jos tämä hätäkeskus on ruuhkaantunut, etsitään vapaa hätäkeskuspäivystäjä muista hätäkeskuksesta.