Hätäkeskustietojärjestelmä Erica yhtenäistää hätäpuhelujen vastaanoton

Kaikissa Suomen kuudessä hätäkeskuslaitoksessa on otettu käyttöön yhteinen tietojärjestelmä, ERICA. Järjestelmä korvasi hätäkeskusten omat tietojärjestelmät ja se on hätäkeskusten lisäksi poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä Rajavartiolaitoksen käytössä.

Tietojärjestelmä ohjaa hätäpuhelut edelleen ensisijaisesti soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskukseen, mutta jos tämä hätäkeskus on ruuhkaantunut, etsitään vapaa hätäkeskuspäivystäjä muista hätäkeskuksesta.