Sisäministeriö tulosohjaa Maahanmuuttovirastoa

Maahanmuuttovirasto (Migri) toimii sisäministeriön ohjauksessa. Maahanmuuttovirasto käsittelee ulkomaalaisten lupahakemukset ja vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten käytännön toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Maahanmuuttovirasto tuottaa lisäksi tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä varten.

Sisäministeriö tulosohjaa Maahanmuuttovirastoa, eli sopii viraston kanssa budjettivuoden tulostavoitteista ja tavoitteiden edellyttämistä resursseista.