Maahanmuuttopoliittinen ohjelma

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma määrittää Suomen maahanmuuttopoliittisia linjauksia kuluvalle hallituskaudelle. Ohjelma linjaa toimia, joilla tuetaan erityisesti työperäistä maahanmuuttoa, kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri ryhmien välillä.

Tavoitteena on lisäksi tunnistaa ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin maassa jo asuvien maahanmuuttajien työvoima- ja osaamispotentiaali.

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia vastaamaan eri aloilla olevaan työvoimapulaan, kohentamaan väestön ikääntymisen myötä heikkenevää huoltosuhdetta sekä lisäämään Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien ja yrittäjien silmissä. 

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma täydentää osaltaan jo vahvistettuja Sipilän hallituksen ohjelmia ja linjauksia. Näihin kuuluvat hallitusohjelman lisäksi hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet, turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma ja valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016–2019.

Ohjelman valmistelussa taustalla on vuonna 2013 valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty maahanmuuton strategia Maahanmuuton tulevaisuus 2020.

Maahanmuuton ministerityöryhmä on toiminut hankkeen ohjausryhmänä. Valmistelusta on vastannut ministeriöiden välinen poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, johon ovat osallistuneet seuraavat tahot: sisäministeriön maahanmuutto-, poliisi-, rajavartio-, viestintä- sekä hallinto- ja kehittämisosasto; oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, ympäristöministeriö ja Maahanmuuttovirasto sekä Poliisihallitus.

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma valmistui tammikuussa 2018.

Töihin Suomeen – Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma tähtää työvoiman maahanmuuton vahvistamiseen (tiedote 4.1.2018)

Järjestöille ja elinkeinoelämän edustajille järjestettiin kuulemistilaisuus 31.10.2017, ja kuulemistilaisuuden keskeiset tulokset on otettu huomioon ohjelman valmistelussa. Kuulemistilaisuus on katsottavissa tallenteena osoitteessa www.mediaserver.fi/live/sm-maahanmuuttopol

 

Lisätietoja

Anna Rundgren, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 0295488324