Sisäministeriön strategia selkokielellä


Selkotunnus. Sisäministeriö on päivittänyt strategiansa. 
Strategia ohjaa sisäministeriön ja sen virastojen 
toimintaa seuraavina vuosina. 
Uusi strategia otettiin käyttöön tammikuussa 2022.

Sisäministeriö vastaa esimerkiksi poliisin toiminnasta,
maa- ja merirajojen valvonnasta, 
Hätäkeskuksista,
pelastustoimesta ja sen lainsäädännöstä,
sekä maahanmuuttoon liittyvistä asioista, 
kuten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksista.

Strategian tavoitteet

Strategiassa on neljä tavoitetta.
Lue alta, mitkä ovat strategian tavoitteet
ja mitä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi.

1. Jokaisella ihmisellä on turvallinen olo.

Teemme töitä sen eteen, että ihmisten arki on turvallista
ja ihmisillä on turvallinen olo.
Huolehdimme esimerkiksi siitä,
että ihmisten on helppo ottaa yhteyttä
poliisiin tai pelastuslaitokseen
ja saada apua nopeasti.
Varmistamme, että poliisi on helppo tavoittaa
kadulla sekä verkossa.

2. Ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa.

Varmistamme, että ihmiset, ympäristö
ja jokaisen omaisuus on turvassa.
Selvitämme mahdollisimman monta rikosta
sekä estämme ennalta rikoksia ja onnettomuuksia.
Pidämme huolta myös ilmastosta
ja toimimme siten, että ympäristö ei kuormitu liikaa.

3. Suomen turvallisuuden uhat sekä vakavat häiriöt torjutaan.

Olemme varautuneet erilaisiin häiriöihin ja poikkeusoloihin.
Tunnistamme Suomen turvallisuuden uhat
ja torjumme ne yhteistyöllä.
Pidämme Suomen valtion rajat turvallisina ja koskemattomina.
Varmistamme, että kukaan ei ylitä Suomen rajaa ilman lupaa.

4. Maahanmuutolla rakennetaan kestävää Suomea.

Varmistamme, että maahanmuuton palvelut toimivat sujuvasti
ja ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti.
Viestimme maahanmuutosta avoimesti.
Lisäämme Suomen elinvoimaisuutta
esimerkiksi työllistämällä maahanmuuttajia.
Elinvoimaisessa ja kestävässä Suomessa
on tarpeeksi palveluita ja työntekijöitä erilaisiin töihin.

Tavoitteisiin päästään ammattitaidolla ja yhteistyöllä

Strategian tavoitteet toteutuvat,
kun osaavia työntekijöitä on tarpeeksi.
Huolehdimme siitä,
että työntekijöidemme työolot ovat hyvät ja turvalliset.
Arvostamme jokaisen tekemää työtä.

Teemme yhteistyötä myös Euroopan unionin eli EU:n
ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Kansainvälisellä yhteistyöllä ehkäisemme esimerkiksi terrorismia,
rikollisuutta ja laitonta maahanmuuttoa.

selkomukautus Jenni Stolt