Palvelussuhde ja palkkaus

Sisäministeriössä palvelussuhteet ovat pääasiassa virkasuhteita. Palvelussuhteiden ehdoissa noudatetaan valtion virkamieslainsäädäntöä sekä valtion yleisiä virka- ja työehtoja.

Ministeriössä palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta sekä johtamistehtävälisästä. Ministeriön tehtäville on laadittu yleiset toimenkuvat, joita on yhdeksän. Jokainen tehtävä on sijoitettu yleisen toimenkuvan mukaiseen vaativuustasoon.

Henkilökohtainen palkanosa määräytyy henkilön suoritustason perusteella. Henkilökohtaisen palkanosan enimmäismäärä on 50 % peruspalkasta. Ministeriössä keskimääräinen henkilökohtainen palkanosa on noin 28,50 %. Lisäksi tulosyksikön päällikölle maksetaan johtamistehtävälisää 5 - 10 % peruspalkasta. Johtamistehtävälisän suuruus perustuu yksikön tehtäviin ja kokoon.

Liukuva työaika tuo joustavuutta työpäiviin

Työskentelemme maanantaista perjantaihin klo 8–16.15. Noudatamme liukuvaa työaikaa, jolloin työn voi aloittaa ja lopettaa ns. liukuman aikana. Tämä tuo tarvittaessa joustavuutta työpäiviin.

Meillä on myös mahdollisuus tehdä etätyötä tehtävän luonteesta riippuen ja ennalta sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Työn joustavuutta lisää mahdollisuus saada palkallista tai palkatonta vapaata työstä muun muassa opintojen, perhesyiden tai muun merkittävän syyn perusteella.