Anna Rundgren kehittää maahanmuuttopolitiikkaa yhdessä sidosryhmien kanssa

Olen Anna Rundgren ja työskentelen erityisasiantuntijana maahanmuutto-osaston ohjaus- ja kehittämisyksikössä.

Työhöni kuuluu mm. maahanmuuttoa koskevaa politiikka- ja strategista valmistelua sekä erinäisiä kehittämis- ja hallinnollisia tehtäviä.

Kesäkuussa 2021 asetettiin kokonaisvaltainen maahanmuuttopolitiikan hanke, jossa tavoitteena on valmistella Suomen maahanmuuttopolitiikan perusteet. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteistyöllä tavoitellaan mm. sitä, että pystymme hyödyntämään sidosryhmien asiantuntemusta maahanmuuttopoliittisessa valmistelussa nykyistä paremmin. Tavoitteena on myös lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja sitä kautta luottamusta maahanmuuttopoliittiseen valmisteluun.

Kokonaisvaltaisella maahanmuuttopolitiikalla tarkoitetaan sitä, että teemaa lähestytään koko sen laajuudessaan, yli hallinnollisten rajojen. Sisäministeriö vastaa maahanmuuttopolitiikan kokonaisuudesta ja olemme tässä ennen kaikkea koordinoivassa roolissa.

Omasta työstä on helppoa löytää merkityksellisyyttä

Parasta työssäni on se, että siitä on helppo löytää merkityksellisyyttä. Teen työtä, jolla on tarkoitus. Minulla on myös mahtavat kollegat, jotka luovat työyhteisön. Meillä on mukavaa olla töissä.
Työn ja arjen yhdistäminen sujuu hyvin.

Sisäministeriössä noudatetaan joustavaa työaikaa ja etätyöt olivat mahdollisia jo ennen koronaakin. Koronarajoituksilla on ollut myös positiivisia vaikutuksia perheeseemme. Keväällä 2021 vietimme maalis-huhtikuun etätöissä Lapissa. Lapset olivat paikallisessa koulussa ja päiväkodissa. Se oli tosi upea kokemus ja olen iloinen, että se toteutui.

Valtiotieteilijän unelmatyöpaikka

Sisäministeriö on hyvä ja arvostettu työpaikka, joka pitää huolta työntekijöistään. Kun hiljattain valmistuneena valtiotieteilijänä aloitin työt ministeriössä, koin että pystyn hyödyntämään analyysi- ja kirjoitustaitoja, joita tutkinnossani korostetaan. Pidän paljon kaikenlaisesta kehittämistyöstä. Tällä hetkellä olen erityisen inspiroitunut työskentelystä ministeriön palvelumuotoilijoiden kanssa, joilta saan paljon ideoita ja inspiraatiota työhöni.

Olin kiinnostunut maahanmuutosta jo opiskeluaikana. Maisterivaiheen opinnot tein maahanmuuttoon liittyen ja graduni käsitteli somalialaisia Suomessa. Maahanmuutto on tosi kiinnostava ja monimuotoinen teema. En kuitenkaan halua rajata asiantuntemusta vain siihen, vaan olen kiinnostunut yhteiskunnasta laajasti ja voisin työskennellä muidenkin teemojen parissa.

9.9.2021