Harri Martikainen – strategiat hallussa

Olen kehittämisneuvos Harri Martikainen ja työskentelen ministeriön hallinto- ja kehittämisosastolla.

Harri Martikainen

Minkälaisia tehtäviä teet ministeriössä?

Toimin Strateginen ohjaus ja kehittäminen -yksikön esimiehenä.

Tuemme ministeriön johtoa mm. sisäministeriön johtoryhmän, osastopäällikkökokouksen sekä muiden ylijohdon määrittelemien tilaisuuksien valmistelussa ja toimeenpanossa sekä kaikissa muissa johdon määräämissä tehtävissä, jotka edellyttävät yhteistä ja poikkihallinnollista valmistelua johdon päätöksenteon tueksi.

Yksikköni vastuulle kuuluvat mm. ministeriön ja hallinnonalan strategiatyöstä huolehtiminen, hallitusohjelmatyön kokonaiskoordinaatio, tulosjohtamisen toimivuuden takaaminen, hallinnonalan tutkimustoiminnasta vastaaminen sekä Horizon2020 turvallisuustutkimuksen kansalliseen koordinaatioon liittyvät tehtävät valtioneuvostotasolla. Johdamme myös ministeriössä ja hallinnonalalla tehtävää kokonaisarkkitehtuurityötä sekä huolehdimme sisäministeriön vastuulla olevan sisäisen turvallisuuden kohdealueen edellyttämistä toimenpiteistä.

Näiden ohella yksikköni vastaa työhyvinvointi- ja työsuojeluasioista. Useita eri asioita jää vielä väkisinkin mainitsematta, mutta jo oheinen listaus antaa kuvan siitä, että saan päivittäin olla tekemisissä hyvin monenlaisten asioiden kanssa.

Mikä nyt on ajankohtaista työssäsi?

Lähestyvät eduskuntavaalit näkyvät tällä hetkellä työssäni monin tavoin. Virkamiestasoinen valmistautuminen on ollut jo jonkin aikaa hyvässä vauhdissa, ja työtä tehdään niin valtioneuvostotason yhteistyössä kuin oman hallinnonalan sisällä. Konkreettisena esimerkkinä tästä on sisäisen turvallisuuden strategiatyön käynnistyminen konkreettisten toimenpide-ehdotusten valmistelulla hallitusohjelmaneuvotteluissa hyödynnettäviksi.

Miten päädyit ministeriöön töihin?

Olen ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa, että olen koko aikuisikäni saanut tehdä monipuolisesti hyvin erilaisia tehtäviä. Ennen ministeriöuralle päätymistä ehdin olemaan vakinaisemmin mm. varusmieskouluttajana kotiseudulla Pohjois-Karjalassa, tavaratalossa urheiluosaston myyjänä, maakuntaliitossa EU-tehtävissä sekä Porissa työvoima- ja elinkeinokeskuksessa maaseutukoordinaattorina.

Sisäministeriöön tulin töihin vuonna 2002 opetusministeriöstä. Aluesuunnitteluun ja aluepolitiikkaan kansallisesti ja EU-tasolla tuolloin liittyneet tehtävät ovat vuosien varrella muuttuneet useita kertoja. Olen saanut arvokasta oppia tulevaa varten niin kihlakuntahallinnosta, maistraattien tulosohjauksesta kuin lääninhallitusten budjetoinnista ja talousarviovalmistelusta. Nykyiseen tehtävääni tulin vuonna 2006. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri.

Miten työn ja vapaa-ajan yhdistäminen onnistuu?

Aina välillä yhteensovittamisessa on pieniä haasteita, mutta etäyhteys ja asioiden priorisointi niin kotona kuin töissäkin auttavat useimmiten. Tuntemattomassa sotilaassa on esitetty lukuisia viisauksia ja yksi niistä sopii myös tähän: "Asialliset hommat hoidetaan ja muuten ollaan kuin Ellun kanat".

Julkaistu 7.2.2017