Viestintäpäällikkö Jukka Matilainen suosittelee lämpimästi tehtäväkiertoa

Olen Jukka Matilainen ja työskentelin puolen vuoden ajan viestintäpäällikön sijaisena sisäministeriön viestintäyksikössä. 

Kun sisäministeriön vakituinen viestintäpäällikkö Saara Nevala jäi kevääksi 2021 opintovapaalle, vapautui ministeriössä viestintäpäällikön - eli poliisiasioiden viestinnästä vastaavan - paikka puoleksi vuodeksi. 

Olen työskennellyt noin kahdeksan vuoden ajan poliisissa eri viestintätehtävissä. Poliisiasiat ovat sen verran monimuotoisia, että perehtyminen niihin olisi saattanut viedä kuuden kuukauden pestistä ison osan ajasta. Aiemman kokemukseni myötä minun olikin varmasti helpompi hypätä niin sanotusti liikkuvaan junaan, kun minut valittiin sijaiseksi tehtävään.

Sisäministeriön viestintäpäällikön vastuualueelle kuuluu erityisesti poliisiosaston eri hankkeista ja lainsäädäntömuutoksista viestiminen. Elimme keväällä 2021 vielä myös poikkeusolojen aikaa, joten työajastani lohkesi aimo siivu muun muassa erilaisten liikkumisrajoitusten viestinnän ja kampanjoiden valmisteluun yhteistyössä Valtioneuvoston, Poliisihallituksen ja terveysviranomaisten viestinnästä vastaavien kanssa.

Valmisteltavaa oli sen verran paljon, että päivät venähtivät välillä pitkäksi. Työtehtävät olivat kuitenkin sen verran mielenkiintoisia, ettei työpäivien venähtämiseen kiinnittänyt liikaa huomiota.

Ura sisäasiainhallinnossa alkoi korkeakouluharjoittelijana

Pääsin poliisin viestintään korkeakouluharjoittelijaksi vuonna 2011. Kolmen kuukauden harjoittelujakson jälkeen viimeistelin pro gradu -tutkielmani ja olin parisen vuotta töissä yliopistolla. Poliisihallituksessa avautui kuitenkin vuonna 2013 mahdollisuus tiedottajan sijaistamiselle ja tein päätöksen muuttaa Jyväskylästä Helsinkiin.

Tällä tiellä olen edelleen - tosin nyt olen ehtinyt työskennellä viestintätehtävissä Poliisihallituksen lisäksi jo Helsingin poliisilaitoksella, Keskusrikospoliisissa ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella. Loppukesästä 2021 palasin takaisin Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen viestintäpäälliköksi.

Voin suositella lämpimästi tehtäväkiertoa kaikille sitä mahdollisesti pohtiville. Tehtäväkierto avaa näkökulmia ja myös tutut organisaatiot näyttäytyvät tehtäväkierron jälkeen aivan uudessa valossa. Näin kävi myös minulle puolen vuoden aikana sisäministeriössä. Uskoin tuntevani sisäministeriön viestintätehtävät, mutta työ on tarjonnut mukavasti haasteita ja uusia näkökulmia koko tehtäväkierron ajan.

Yleisesti ottaen voin myös suositella sisäministeriötä lämpimästi työpaikkana. Viestinnän työtehtävät sisäministeriössä ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia - ja niin vaikuttavat olevan lukuisat muutkin tehtävät, joihin sain katsauksen sisäministeriössä puolen vuoden aikana. 

3.9.2021