Mariana Salgado tekee sisäministeriön palveluista ihmisten tarpeita vastaavia

Olen Mariana Salgado ja työskentelen strategisen ohjauksen ja kehittämisen yksikössä palvelumuotoilijana.

Mariana Salgado.

 

Tärkein tehtäväni on tukea sisäministeriön innovaatio- ja kehittämistoimintaa palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilun lähtökohtana on ymmärtää ihmisten tarpeita ja suunnitella palvelut niiden pohjalta mahdollisimman käyttäjäystävällisiksi. Olen tällä hetkellä esimerkiksi mukana taustoittamassa selontekoa haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä ja heidän turvallisuudestaan. Käytämme palvelumuotoilun menetelmiä pohtiessamme, miten heidän tarpeitaan tulisi tutkia. 

Työnkuvani on todella monipuolinen ja vaihteleva, koska jokaisessa projektissa tarvitaan erilaista osaamista ja erilaisia tiimityöskentelyrooleja. Joskus fasilitoin keskustelua, joskus visualisoin materiaaleja, toisinaan taas teen paljon taustoittavaa työtä, eli testaan ja tutkin, miten asiat ovat tällä hetkellä, ja millaisia muutostarpeita niissä voisi olla. 

Taidepiireistä virastomaailmaan

Olen koulutukseltani teollinen muotoilija Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, minkä lisäksi olen väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta 10 vuotta sitten. Tein tohtoriopintojeni aikana yhteistyötä Ateneumin, Taidehallin ja Designmuseon kanssa. Sittemmin olen vetänyt YAMK-koulutusta Laureassa ja työskennellyt Scope Impact -muotoilijana ja -tutkijana kehittyvien maiden terveydenhuollon parantamiseksi.  Ennen sisäministeriöön siirtymistä työskentelin Maahanmuuttovirasto Migrillä, missä perustettiin innovaatio- ja muotoilulaboratorio Inland Design. Siirryimme yhdessä Inland Designin kanssa Migriltä sisäministeriöön vuoden 2020 alussa.

Sisäministeriössä oli helppoa aloittaa yhteistyö eri tiimien ja osastojen kanssa. En tiedä johtuuko se siitä, että palvelumuotoilua ymmärretään nykyään hyvin vai osaammeko me vain selittää sitä itse aiempaa paremmin, mutta sisäministeriön työntekijät ovat lähteneet yhteistyöhön meidän palvelumuotoilijoiden kanssa todella innokkaasti ja sujuvasti.

Olen alun perin kotoisin Argentiinasta, ja työhöni tuo haasteita se, että en kirjoita suomea kovinkaan hyvin. Teemme kuitenkin paljon töitä tiimissä, jolloin voin suunnata työpanokseni sellaisiin tehtäviin, joissa siitä ei ole haittaa.

Työn ohessa verkostoituminen palkitsee

Toimin aktiivisesti erilaisissa muotoilijoiden verkostoissa, kuten julkishallinnon muotoiluhenkisten virkahenkilöiden vertaisyhteisössä Julkis-muotoilijoissa. Olen myös muotoilulautakunnassa Taiteiden edistämiskeskuksessa Taike:ssa, missä olen oppinut paljon siitä, mitä muotoilijat tekevät Suomessa ja miten he työskentelevät. 

Pidän vapaa-ajallani lisäksi omaa espanjan- ja portugalinkielistä muotoiluaiheista podcastia, jota varten olen haastatellut melkein 50 valtioille ympäri maailman töitä tekevää muotoilijaa. Olen podcastissa tekemistäni haastatteluista saanut paljon ideoita ja vertaistukea työhöni palvelumuotoilijana, ja pysyn sen avulla hyvin kartalla siitä, mitä muotoilumaailmassa tapahtuu.

Haaveena palvelumuotoiluajattelun lisääntyminen

Toivoisin, että palvelumuotoilua hyödynnettäisiin täällä sisäministeriöissä enemmän. Palvelumuotoilusta on mielestäni erityistä hyötyä silloin, kun halutaan osallistaa kansalaisia ministeriön toimintaan sekä silloin, kun luodaan erilaisia innovatiivisia strategisia kokeiluja tulevaisuutta varten. Haaveilen siitä, että jokaisessa ministeriössä olisi sellaisia palvelumuotoilijoita, jotka suunnittelisivat kansalaisten ja ministeriön välistä vuorovaikutusta. Esimerkiksi kirjastoissa tällaisia vuorovaikutussuunnittelijoita jo on. 

Muotoilijan työ on luovaa ja merkityksellistä, mutta valtiolla työskennellessä tarvitaan paljon kärsivällisyyttä, koska työkalut ja prosessit ovat melko hitaita. Työhön kuuluu se, että omaa työtä pitää selittää auki kollegoille ja saada heidät ymmärtämään, mitä muotoilu on ja miten siitä voi olla hyötyä kaikkien työskentelyssä. 

Parasta työssäni on se, kun kollegat ymmärtävät, mitä palvelumuotoilu on ja miksi sitä tehdään. Onnistumisen tunne on erityisen suuri silloin, kun projekteja työstetään yhdessä ja työkaverit ehdottavat oma-aloitteisesti sellaisia yhteisiä ratkaisuja, jotka vastaavat aidosti asiakkaan tai kohderyhmän tarpeisiin. 

Lue myös Mariana Salgadon haastattelu Kansainväliset tohtorit työelämässä - valmiina tulevaisuuden haasteisiin! -artikkelissa | Aalto-yliopisto