Marina Kinner oppi tarkan taloudenpidon aakkoset Neuvostoliitossa

Olen suunnittelija Marina Kinner ja työskentelen hallinto- ja kehittämisosaston talousyksikössä.

Marina Kinner

Minkälaisia tehtäviä teet ministeriössä?

Tehtäviini kuuluvat johdon raportointi, ostolaskujen sekä matka- ja kululaskujen asiatarkastus, kustannuslaskennan toteutus Kiekussa ja määrärahaseuranta. Lisäksi annan M2- ja R8 -järjestelmien käyttöön sekä taloushallintoon ja matkahallinnon ohjeisiin liittyvää koulutusta. Toisinaan olen tehnyt ylijohdolle ja kansainväliselle yksikölle suomi-venäjä-suomi -käännöksiä. Olen myös ollut pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston tulkkina Suomessa ja Venäjällä liittyen kahdenväliseen yhteistyöhön.

Ministeriö voisi hyödyntää venäjän kielen taitoani enemmänkin.

Miten päädyit ministeriöön töihin?

Olen syntynyt Leningradissa inkerinsuomalaiseen perheeseen ja valmistunut Petroskoin yliopistosta suomen ja venäjän kielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Työskentelin Pietarissa tulkkina, suomen kielen opettajana ja virkailijana Suomen Pääkonsulaatin viisumiosastolla. Osallistuin myös Helsingin Kauppakorkeakoulun kaupallisten avustajien koulutusohjelmaan ja tein harjoitteluni Pietarissa ja Mikkelissä. Yksinhuoltajan arki Venäjällä oli todella vaikeaa eikä palkkani riittänyt elämiseen. Vuonna -98 muutin Suomeen inkeriläisenä paluumuuttajana.

Suomeen tultuani halusin nopeasti työelämään, koska minulle oli tärkeää huolehtia itse omasta ja kahden lapseni toimeentulosta. Ensimmäinen työnantajani Suomessa oli Vantaan kaupunki, joka palkkasi minut projektiluonteisesti tulkiksi kolme kuukautta muuttoni jälkeen. Sen jälkeen aloitin työvoimapoliittisen koulutuksen, jonka harjoittelujakson suoritin työministeriössä. Harjoittelun päätyttyä sain työllistämistukitarjouksen. Palkkatuettu työ johti viransijaisuuksiin lähes kuudeksi vuodeksi ja vuonna 2005 sain työministeriöstä vakituisen viran. Kolme vuotta myöhemmin minut siirrettiin virkajärjestelyin sisäministeriöön.

Mikä työssäsi on parasta?

Työ antaa elannon ja työn ansiosta koen itseni tärkeäksi. Isojen muutosten jälkeen vakituinen virka tuo elämääni kaipaamaani stabiiliutta. Matematiikan opetus oli Neuvostoliitossa hyvällä tasolla ja siksi numerot ovat aina olleet minulle helppoja. Käytän usein luovuuttani ja teen talousraporteista omannäköisiä esimerkiksi kaavioiden ja värien avulla. Havainnollinen esitystapa lisää raporttien ymmärrettävyyttä ja kiinnostavuutta. Koen hyvin mielekkääksi myös M2-koulutuksen ja muun perehdytyksen, jossa pääsen ihmisten kanssa aitoon kontaktiin.

Miten työn ja vapaa-ajan yhdistäminen onnistuu?

Onnistuu oikein hyvin. Illat ja viikonloput voin ohjelmoida oman mieleni mukaisiksi, koska tehtävät ovat selkeästi määritelty eikä minun tarvitse viedä niitä kotiin. Neuvostoajalta lähtien elämääni varjostanut muutoksen pelko patistaa minua jatkuvasti kehittämään itseäni vapaa-ajalla. Olen rinnastanut pedagogiset opintoni Suomessa suoritettavaan opintokokonaisuuteen ja osallistunut Palmeniassa suomen kielen opettajaksi valmentavaan koulutukseen. Viime vuonna hain ministeriöstä sivutoimiluvan ja aloin antaa parina iltana viikossa suomen kielen oppitunteja venäjänkielisille maahanmuuttajille. Viikonloppuisin saatan lähteä ex tempore -matkalle Pietariin. Venäläinen pikkubussi hakee kotiovelta.

Julkaistu 7.2.2017