Lainvalmistelussa tarvitaan luovaa ongelmanratkaisua

Olen erityisasiantuntija Sini Lahdenperä ja työskentelen sisäministeriön poliisiosaston lainsäädäntöyksikössä.

Ura lainvalmistelun parissa ei ollut opiskeluaikoina tavoitteeni, mutta työn vaihtelevuus ja sisäministeriön hallinnonalan laajuus lukemattomine mahdollisuuksineen vei minut mukanaan. Opiskelin Turun yliopistossa Eurooppa-oikeutta. Tällä hetkellä pääasiallisiin työtehtäviini kuuluu erilaiset lainvalmistelutehtävät kansallisen lainsäädännön parissa.

Sisäministeriössä olen työskennellyt rahankeräyslain uudistushankkeessa vuodesta 2016 asti. Tämä on ollut pitkäkestoinen lakihanke, joka on nyt siinä vaiheessa, että lausuntokierros on pidetty ja ensi syksyllä se pitäisi antaa eduskunnalle käsiteltäväksi. Lisäksi olen valmistellut joitakin pienempiä hankkeita, kuten pysäköintivirhemaksuasetuksen ja asetuksen poliisiautojen tunnusvärityksestä ja -merkeistä.

Innovointia ja luovuutta

Työni haastavuus kiehtoo. Motivaatio tulee siitä, että jokainen hanke on erilainen. Usein ajatellaan, että lainvalmistelu olisi jollain tavalla harmaata, kuten pykälien kirjoittamissa kellarissa. Päinvastoin. Lainvalmistelu sisältää paljon vuorovaikutusta eri intressi- ja sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi rahankeräyslakihankkeen eri vaiheissa on järjestetty useita kuulemistilaisuuksia. Poliisiosaston lainvalmisteluyksikössä työskentelemme paljon pareittain tai ryhmissä. Mietimme asioita yhdessä ja sparraamme toisiamme.

Sen lisäksi, että lainvalmistelu on vaativaa juridista asiantuntijatyötä, on lainvalmistelija hankkeensa projektipäällikkö, joka selvittää laajoja kokonaisuuksia, vastaa hankkeen juoksutuksesta ja tilaisuuksien järjestämisestä. Hankkeen eri palaset pitää saada pysymään kasassa aikataulupaineista huolimatta. Tarvitaan organisointikykyä, pitkäjänteisyyttä sekä kärsivällisyyttä.

Tarvitaan joustavuutta ja kykyä sopeutua muutokseen. Työssäni lainvalmistelun parissa olen yllättynyt, kuinka tärkeää esiintymistaito työssäni on. Lainvalmistelu ei ole yksin puurrettavaa työtä, vaan vuorovaikutteista ja jopa luovaa.

Politiikka on lainvalmistelun ruisleipä

Lainvalmistelu on kritiikille altista työtä, jonka tavoitteena on avoimuus ja läpinäkyvyys. Lainsäädäntöä voisikin kuvailla eräänlaiseksi aikalaiskertomukseksi, joka heijastaa yhteiskunnan tilaa ja tavoitteita. Lainvalmistelutyö lähtee siitä, että reagoidaan johonkin ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen tapahtumaan tai päätetään, että harkinnassa pidempään ollut lakimuutos toteutetaan juuri nyt. Lainsäädäntöhankkeilla pyritään toteuttamaan hallitusohjelmaa.

Lainsäädäntöhankkeen käynnistymisen tulisi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa on tarve muutokselle. Kiehtovinta tässä työssä onkin se, että lainvalmistelijana olet todistamassa muutosta yhteiskunnassa. Tämä on kiva ja monipuolinen työ!