Tietohallinto muuttuvassa ympäristössä tarjoaa mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden Tapio Aaltoselle

Olen Tapio Aaltonen ja toimin hallinto- ja kehittämisosastolla tietohallintoyksikön päällikkönä tietohallintojohtajan tehtävässä.

Tapio Aaltonen

Tietohallintoyksikössä työskentelemme ICT-asioiden parissa. Yksikkö on mukana niin hankkeiden tukemisessa ja hallinnassa, digitalisaation edistämisessä kuin kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä. Tiedonhallinta- ja tietosuoja-asiat, TUVE-turvallisuusverkon palvelut ja niiden kehittäminen sekä viranomaisradioverkko VIRVE 2.0 -kehityshankkeet kuuluvat yksikön tehtäviin. Huolehdimme myös ministeriön henkilöstön työvälineistä ja laitteista yhteistyössä valtioneuvoston hallintoyksikön kanssa.

Tietohallinnon alalla toiminnan yhteensovittaminen (interoperability) on nyt nousussa ja se näkyy vahvasti myös meidän työssämme. Toisin sanoen eri kokonaisuudet tulee yhteensovittaa hallinnonalan virastojen, valtioneuvoston ja palveluista vastaavien tuottajien kanssa. Pidämme usein tapaamisia eri toimijoiden kanssa, jotta kaikilla osapuolilla olisi yhtenäinen tilannekuva sekä sopiaksemme jatkotoimista. Meidän täytyy ymmärtää esimerkiksi virastojen toiminnan ja kehityksen kulku, jotta voimme olla mukana edesauttamassa sitä.

Yksikön kenttä on todella laaja, ja eri kokonaisuuksien parissa riittää yksikön kuudelle asiantuntijalle monenlaista tehtävää. Tehtäväni on tukea yksikön väkeä omissa kokonaisuuksissaan.

Yhteensovittaminen ja yhteentoimivuuden varmistaminen ovat edellytysten luomista

Sisäministeriön hallinnonalalla järjestelmien ja laitteiden on toimittava liikkuvissa pisteissä ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Meidän tehtävänä on osaltamme varmistaa tätä ja tukea koko sisäministeriön hallinnonalan henkilöstön onnistumista perustyössään.

Toisaalta pyrimme tuomaan lisäarvoa operatiiviseen toimintaan ja kenttätyöhön toiminnan kehittämisellä. Yritämme olla kehityksen aallonharjalla ja varmistaa, että kehitys kulkee sellaiseen suuntaan, joka mahdollistaa hallinnonalan virastojen toiminnan myös jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Yksikön tehtäviin liittyy myös kansainvälistä yhteistyötä. Olen mukana esimerkiksi EU:n tietohallintoviraston (eu-Lisa) hallintoneuvostossa sekä rajajärjestelmien yhteensovittamis- ja ohjausryhmissä. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, sillä kansainväliset isot järjestelmät vaikuttavat myös kansallisiin järjestelmiin. Meidän tehtävänä onkin hakea parhaat käytänteet kansalliseen käyttöön ja edistää Suomessa tehtyjä innovaatioita laajemmin eurooppalaisessa yhteistyössä.

Tieto ja data ovat kulkeneet mukana koko työuran

Olen koulutukseltani oikeustieteen kandidaatti ja datanomi. Valmistumisen jälkeen auskultoin Pohjanmaalla ja olin hetken aikaa oikeusavustajana. Olen työskennellyt myös lääninhallituksessa ja Kilpailuvirastossa asiantuntijatehtävissä.

Perusvirkani on väestörekisterikeskuksessa yksikön johtajan tehtävässä, mutta aloitin täällä vuoden 2014 alussa määräaikaisessa seitsemän vuoden virassa. Nykyisten tehtävieni aikana olin puoli vuotta kehittämisjohtajan tehtävässä vuorotteluvapaan sijaisena. Oli hienoa olla siinä kokonaisuudessa mukana. Henkilökierto tuo aina lisää osaamispääomaa.

Lähes kaikki työurani tehtävät ovat liittyneet jollain tavalla tietoon, dataan, tiedolla johtamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Nykyisessä työssäni kaikki nämä kokonaisuudet yhdistyvät.

Työ ministeriössä on haastavaa mutta palkitsevaa

Tykkään työskennellä täällä, sillä minulla on todella mielenkiintoinen tehtäväkokonaisuus ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Olemme turvallisuusviranomaisia ja turvallisuuden tuominen ketterästi tai kevyesti työn järjestelmiin ei ole helppoa. Isot kokonaisuudet kehittyvät koko ajan ja niissä tarvitaan jatkuvasti toiminnan ja järjestelmien kehittämistä. Samaan aikaan aikataulutavoitteet ovat entistä tiiviimpiä, sillä muutosten sykli on todella nopea.

Työ on osittain haastavaa, mutta kun pystymme edistämään yhteiskunnan palveluita ja onnistumme, se on erittäin palkitsevaa.

Se, että olisimme jonkin aikaa paikallaan, ei ole enää mahdollista. Se on kuitenkin vain hyvä: muutumme myös itse koko ajan ja yritämme hakea omaa toimintatapaamme, yhteistyötä ja isoja palveluketjuja eri virastojen ja ministeriöiden kesken.

Meillä on paljon asiantuntemusta ja todella hyvä työyhteisö ministeriön ja hallinnonalan sisällä. Olemme ratkaisuhakuisia ja pyrimme entistä enemmän ottamaan ihmisen keskiöön palvelun kehittämisessä. Työssäni saan pistää itseni likoon.