Tiina Ranta-Lassila on ministeriön kasvatti

Olen Tiina Ranta-Lassila ja työskentelen talousyksikössä johtavana asiantuntijana.

Tiina Ranta-Lassila

Sisäministeriö on ensimmäinen "oikea" työpaikkani. Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995, ministeriöön palkattiin iso määrä uusia virkamiehiä. Aloitin silloin harjoittelijana aluekehitysosastolla EU- tehtävien parissa. Nyt olen ollut jo kymmenen vuotta talousyksikössä eri tehtävissä. Vaikka en koskaan ajatellut päätyväni valtiolle töihin, olen nyt varmasti ihan oikeassa paikassa. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri.

Sisäministeriön hallinnonala on valtavan monipuolinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä, mikä tekee työstä kiinnostavaa. Muiden valtion toimintojen tavoin, talouden suunnittelussa täytyy entistä paremmin pystyä rajat ylittävään järkevään päätöksentekoon. Suunnittelussa tarvitaan ennakoivaa otetta, jotta yhteiskunnan varoja voitaisiin käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Talousyksikön tuottama tuki päätöksenteolle ei voi olla siilomaista tai pelkästään momenttirakenteista.

Vuosikello rytmittää budjetointia

Vastuullani on sisäministeriön hallinnonalan budjetointi ja kehysvalmistelu. Talousyksikön johtavana asiantuntijana vastaan hallinnonalan budjetin laadinnasta ja koordinoinnista sekä monivuotisista kehyksistä eli julkisen talouden suunnitelmasta sisäministeriön hallinnonalalla. Budjetoinnissa on tietty rutiini. Toukokuu on kaikkein kiireisintä aikaa budjetin suunnittelussa, kun vahvistetun julkisen talouden suunnitelman pohjalta valmistellaan seuraavan vuoden budjetti.

Työpöytäni kautta kulkevat myös sisäministeriön lisätalousarviot. Työviikkoihini sisältyy paljon neuvotteluja sekä yhteydenpitoa virastoihin ja ministeriön osastoihin. Budjetin valmistelussa tarvitaan lehmänhermoja, hyviä istumalihaksia ja sujuvaa kirjoitus- ja puhetaitoa. Numeroista täytyy myös tykätä.

Rutiinin takana suuria yhteiskunnallisia asioita

Hallinnonalan budjetin valmistelussa on isoja aikataulupaineita ja tämä on tarkkuutta vaativaa työtä. Budjetin valmistelu on laajasti eri osapuolia kuormittava palapeli, joka täytyy rakentaa valmiiksi tietyssä aikataulussa. Järkevän työtavan löytäminen isoon palapeliin ja sen hallitseminen on haastavinta, mutta se on samalla myös erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa.

Budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön rytmittämässä tahdissa. Tuntosarvet pitää olla pitkällä, jotta tietää koko ajan missä mennään ja mihin talousihmisenä pitäisi tarttua. Harva toimenkuva on yhtä laaja-alainen. Tässä työssä näkee koko kentän tilanteen ja on mukana monessa. Rutiinin takana on aina aitoja yhteiskunnallisia tavoitteita, joista rahoitus- ja resurssitarpeet muodostuvat.

Laman pitkä häntä

Kustannusvaikutuksia ja asioiden syy-seuraussuhteita mietitään aiempaa tarkemmin. Pitkän aikaa kestänyt finanssikriisin jälkeinen taloudellinen lama pakottaa priorisoimaan. Rahaa ei kerta kaikkiaan ole kaikkeen. Muutos johtuu myös toimintaympäristöstä, jossa elämme. Sisäministeriön hallinnonalan merkitys on erilainen kuin kymmenen vuotta sitten. Maailma on muuttunut ja turvallisuuteen täytyy panostaa enemmän myös resurssimielessä.

Talousyksikössä työskentely on niin laaja-alaista, että kukaan ei pysty olemaan kaikkien alojen asiantuntija. Täytyy pelata yhteistyössä kollegojen kanssa. Suurimmat ilot ja työssä koetut onnistumiset konkretisoituvatkin tiimityön ja me-hengen kautta. Kun meidän porukka tai ministeriö onnistuu, se on hyvä asia. Silloin olemme tehneet hommat oikein.