Välitön viestintä vaikuttaa -ohjelma kannustaa sisäministeriöläisiä viestimään työstään

Sisäministeriö käynnisti helmikuussa 2022 henkilöstölleen suunnatun viestinnän kannustinohjelman nimeltä "Välitön viestintä vaikuttaa". Tarkoitus on vahvistaa sisäministeriöläisten viestintäosaamista ja -varmuutta. Samalla kyse on ammatillisen osaamisen kehittämisestä: viestintä on tärkeä ja arvostettu työelämätaito.

Ohjelmalla ministeriö haluaa tarjota erilaisille työntekijöille mahdollisuuden kehittää vahvuuksiaan ja toisaalta oppia uutta. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja jokainen voi suorittaa haluamansa kaltaisen kokonaisuuden.

Aihekokonaisuuksia ohjelmassa ovat 

  • työyhteisöviestintä
  • sosiaalinen media
  • media- ja sidosryhmäviestintä. 

Osallistujat käyvät ministeriön viestintäyksikön järjestämissä koulutuksissa ja soveltavat osaamistaan käytäntöön. Viestintäyksikkö on osallistujien tukena.  

Tavoitteena myös välittää monipuolista tietoa turvallisuudesta

Pitkällä aikavälillä Välitön viestintä vaikuttaa -ohjelmasta voi olla hyötyä myös laajemmin yhteiskunnassa, sillä se tukee sisäministeriön työhön liittyvän oikean tiedon leviämistä. Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategiaan on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi, että sisäasiainhallinto viestii avoimesti ja oikea-aikaisesti toiminnastaan ja välittää monipuolista tietoa turvallisuudesta. Tämä tukee turvallisuuden tunnetta.

Ohjelman pilotti kestää kevään 2022 ajan. Jatkosta päätetään kokemusten ja palautteen pohjalta.

Kehittyvästä viestijästä osaajaksi

Etenemistä Välitön viestintä vaikuttaa -ohjelmassa mitataan pisteillä, joita osallistujille kertyy niin koulutuksista kuin käytännön tekemisestä. Osallistujat voivat halutessaan kertoa etenemisestään sosiaalisessa mediassa. Lue alta tarkemmat kuvaukset eri virstanpylväistä.

Kehittyvä viestijä -merkki. Kehittyvä viestijä
tiedostaa, että työyhteisössä jokaisen viestinnällä on merkitystä. Hän osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä tunnistaa kehittämistarpeitaan. Kehittyvä viestijä on motivoitunut oppimaan uutta.

 

Edistynyt viestijä -merkki. Edistynyt viestijä
viestii asiantuntevasti ja hyödyntää siinä erilaisia viestintäkanavia. Hän osaa toteuttaa ja arvioida omaan työhönsä liittyvää vuorovaikutusta. Edistynyt viestijä kehittää viestintäosaamistaan aktiivisesti tarpeidensa mukaisesti.

 

Vaikuttava viestijä -merkki. Vaikuttava viestijä
viestii asiantuntevasti ja vaikuttavasti ja hyödyntää siinä tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintäkanavia. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa omaan työhönsä liittyvää vuorovaikutusta tavoitteellisesti. Vaikuttava viestijä arvioi, soveltaa ja kehittää viestintätaitojaan niin ammattitaitonsa kuin sisäministeriön toiminnan tukemiseksi.

 

Työyhteisöviestinnän osaaja -merkki. Työyhteisöviestinnän osaaja
on vaikuttava viestijä, joka on ohjelman aikana ollut mukana järjestämässä henkilöstötilaisuutta ja kirjoittanut sisäministeriön intranet-blogiin.

 

Sosiaalisen median osaaja -merkki Sosiaalisen median osaaja
on vaikuttava viestijä, joka on ohjelman aikana suorittanut jonkin aiheeseen liittyvän koulutuksen, täyttänyt henkilökohtaisen somesuunnitelman ja julkaissut ainakin kymmenen itse tekemäänsä päivitystä Twitterissä tai LinkedInissä.

 

Media- ja sidosryhmäviestinnän osaaja -merkki. Media- ja sidosryhmäviestinnän
osaaja on vaikuttava viestijä, joka on ohjelman aikana käynyt mediavalmennuksessa, kirjoittanut sisäministeriön blogiin sekä joko antanut haastattelun, ollut mukana järjestämässä sidosryhmätilaisuutta tai toiminut puhujavieraana muun organisaation järjestämässä tilaisuudessa.

Sisäministeriöläiset Twitterissä