Tulosohjauksen kehittäminen

Sisäministeriö asetti syyskuussa 2017 arviointi- ja selvityshankkeen arvioimaan sisäministeriönn tulosohjauksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi arvioitiin Poliisihallituksen perustamisen tavoitteiden onnistumista.

Työryhmän raportti on valmistunut:
Sisäasiainhallinnon tulevaisuuden ohjausmalli -raportti

Sisäministeriö päättää jatkotoimista ja niiden toimeenpanon aikataulusta kehittämisehdotusten pohjalta syksyyn 2018 mennessä.

Raportissa esitetään seuraavia kehittämistoimia:

Tulosohjausprosessin yleiset kehittämisehdotukset

 1. Sisäisen turvallisuuden strategian pohjalta tulee rakentaa sisäasiainhallinnon oma konsernistrategia
 2. Ministeriön strategista johtamista ja erityisesti strategisen johtamisen osaamista tulee vahvistaa
 3. Ministeriön tulosohjauslogiikkaa tulee yhtenäistää suhteessa alaiseen hallintoon
 4. Sisällöllisen tulosohjauksen ja talouden suunnittelun yhteyttä tulee vahvistaa
 5. Hallinto- ja kehittämisosaston roolia tulosohjauksen vastuutahona sekä kansliapäällikön roolia tulosohjausprosessin omistajana tulee vahvistaa
 6. Sisäasianhallinnon tutkimustoiminnan ohjauksen koordinaatiota tulee vahvistaa.

Poliisihallinnon tulosohjauksen kehittämisehdotukset

 1. Poliisihallinnon strategisen johtamisen ja ohjauksen kyvykkyyttä tulee kehittää
 2. Poliisiosaston tulee parantaa Poliisihallituksen tulosohjausta sekä sisällöllisesti että teknisesti
 3. Poliisiosaston tulee parantaa Suojelupoliisin tulosohjausta sekä sisällöllisesti että teknisesti
 4. Poliisiosaston ja Poliisihallituksen rooleja ja vastuita tulee käytännön tasolla selkiyttää
 5. Roolien selkeytymiseksi ja viestinnän parantamiseksi lain määräämät ilmoitusvelvollisuudet tulee omaksua koko poliisihallinnossa sekä ministeriön johdossa
 6. Poliisihallituksen tulee vahvistaa poliisilaitosten operatiivista ohjausta ja poliisilaitosten tilintekovastuutaan
 7. Poliisin operatiivisesta kokonaistoiminnasta olisi vastuussa vain yksi virasto.

Lisätietoja

Harri Martikainen, Kehittämisjohtaja 
Sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295488512