Norminpurku sisäministeriössä

Norminpurku on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Myös sisäministeriö purkaa normeja ja keventää kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa omalla hallinnonalallaan. Erityisesti helpotetaan erilaisten lupien hakemista ja sähköistä asiointia.

Ajankohtaisia hankkeita

Sisäministeriö osallistuu myös valtiovarainministeriön johdolla tehtävään kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsintatyöhön. Sisäministeriössä työ kohdistuu lähinnä pelastustoimen tehtäviin ja velvoitteisiin.

Ministeriön lainsäädäntösuunnitelmassa on tarkempia tietoja käynnissä olevista ja lähiaikoina käynnistyvistä kansallisista ja EU-säädöshankkeista.

Lisätietoja

Johanna Hakala, hallitusneuvos 
Sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki 0295488452