Norminpurku sisäministeriössä

Norminpurku on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Myös sisäministeriö purkaa normeja ja keventää kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa omalla hallinnonalallaan. Erityisesti helpotetaan erilaisten lupien hakemista ja sähköistä asiointia.

Käynnissä olevat norminpurkuhankkeet

Toteutuneet norminpurut

Lisätietoja

Hanna Helinko, hallitusneuvos 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki 0295488230