Kysymyksiä ja vastauksia luonnoksesta uudeksi putkalaiksi

Sisäministeriö lähetti 9.4.2021 lausunnoille luonnoksen laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi (ns. putkalaki).

Lakiuudistuksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle säännökset, jotka koskevat säilytykseen liittyviä vapautensa menettäneen oikeuksia, velvollisuuksia ja perusoikeuksien rajoituksia, vartiointitehtävissä toimivan henkilöstön toimivaltuuksia sekä viranomaisten velvollisuuksia. 

Kysymyksiä ja vastauksia