Toimenpideohjelma lisää valmiuksia ehkäistä radikalisoitumista ja väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaa

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen edustajien kesken.

Toimenpideohjelman toimeenpanoa ohjaa ja koordinoi sisäministeriö ja sen asettama kansallinen yhteistyöryhmä. Työhön osallistuvat eri viranomaiset, järjestöt ja yhteisöt. Toimenpideohjelma arvioitiin keväällä 2019 ja se päivitetään syksyllä 2019.

Ohjelman avulla luodaan tehokkaat ja toimivat rakenteet ja menettelyt väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisemiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että koko maassa on valmiudet, pysyvät rakenteet ja osaamista ehkäistä ennakolta väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä. Ennalta ehkäisevän toiminnan kohteena ovat kaikki Suomessa esiintyvät väkivaltaisen ekstremismin muodot. Keskeisiä toiminnan muotoja ovat tietoisuuden ja osaamisen lisääminen, yhteisötason ennalta ehkäisy, yksilöinterventiot sekä niiden ryhmien tukeminen, joita väkivaltainen radikalisoitumien eniten koskee.

Toimenpideohjelmassa edistetään järjestöjen työtä sellaisten palvelujen kehittämisessä, joihin väkivaltaisesti radikalisoituneita henkilöitä voidaan ohjata. Tavoitteena on, että viranomaiset, kuten poliisi ja sosiaalitoimi, tuntevat nämä palvelut ja palveluun ohjaus toimii sujuvasti ja kattavasti.

Toimenpideohjelmassa kehitetään palveluja, joiden tavoitteena on tukea neuvonnalla ja palveluilla perheitä ja lähipiiriä tilanteessa, jossa perheenjäsen tai läheinen on radikalisoitunut tai radikalisoitumassa. Näin vaikutetaan siihen, että perhe ei syrjäydy ja jää yhteiskunnan ulkopuolelle.

Radikalisoitumassa oleva henkilö on tunnistettava ajoissa

Osaamista, asiantuntemusta ja tietoa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisystä lisätään toimenpideohjelman avulla. Tavoitteena on, että ammattilaiset ja järjestöjen edustajat, jotka työssään kohtaavat henkilöitä, jotka ovat väkivaltaisesti radikalisoituneet tai radikalisoitumassa, tunnistavat nämä henkilöt ja osaavat toimia radikalisoitumiskehityksen katkaisemiseksi.

Lasten ja nuorten kykyä tunnistaa ja suojautua väkivaltaan yllyttäviltä viesteiltä ja vaikuttamiselta vahvistetaan sekä lisätään nuorten osallistumista väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisyyn. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret pystyvät itse ja yhdessä muiden kanssa torjumaan väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin yllyttäviä viestejä ja propagandaa.

 

Lisätietoja

Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488370