Sisäministeriö on asiantuntijaorganisaatio

Sisäministeriössä työskenteli kesäkuussa 2022 261 henkilöä. Näistä 233 henkilöä työskenteli ministeriössä ja 28 henkilöä ministeriön alaisessa Kriisinhallintakeskuksessa.

Ministeriön henkilöstöstä 65 % oli naisia ja 35 % miehiä. Henkilöstöstä 68 prosentilla on vakituinen virka ministeriössä. 

Sisäministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Henkilöstöstä 87 prosentilla on korkeakoulutasoinen tutkinto (alempi, ylempi, tutkijataso). Ylemmistä korkeakoulututkinnoista noin 78 prosenttia on suoritettu yhteiskuntatieteelliseltä alalta (ml. oikeustieteet ja kauppatieteet).

Henkilökunnasta 66 % on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 22 % on suorittanut joko alemman korkeakoulututkinnon tai alimman korkea-asteen tutkinnon korkeimpana tutkintonaan. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon oli suorittanut 4 % henkilöstöstä. Keskiasteen ja toisen asteen tutkinnon korkeimpana tutkintonaan oli suorittanut noin 6 % henkilöstöstä.

Ministeriössä yleisin nimike asiantuntijatehtävissä on erityisasiantuntija. Muita asiantuntijatehtävissä käytössä olevia nimikkeitä ovat muun muassa johtava asiantuntija, neuvotteleva virkamies, lainsäädäntöneuvos ja hallitusneuvos.

Ministeriössä on käytössä myös suunnittelijapäätteisiä nimikkeitä. Suunnittelijat tekevät avustavia asiantuntijatehtäviä ja osallistuvat laajempiin kokonaisuuksiin kokeneempien ministeriöläisten rinnalla.

Toimeenpanevissa tehtävissä yleisimpiä nimikkeitä ovat assistentti- ja sihteeripäätteiset nimikkeet sekä hallinnollisen avustajan ja säädösvalmisteluavustajan nimikkeet.

Hallinnonala

Sisäministeriön hallinnonalalla oli 15 856 työntekijää huhtikuussa 2022. Hallinnonalan henkilöstöstä 34 % oli naisia ja 66 % miehiä.

Sisäministeriön hallinnonalan henkilöstöstä noin 68 % työskentelee poliisitoimessa, noin 18 % Rajavartiolaitoksessa, noin 7 % Maahanmuuttovirastossa ja vajaa 5 % pelastustoimessa. Pelastustoimen työntekijöissä on mukana Hätäkeskuslaitoksen ja Pelastusopiston henkilökunta. Kunnalliset pelastuslaitokset eivät ole luvussa mukana.