Sisäministeriö on asiantuntijaorganisaatio

Sisäministeriössä työskenteli vuoden 2018 lopussa 204 henkilöä. Ministeriön henkilöstöstä 66 % oli naisia ja 34 % miehiä. Määräaikaisten osuus henkilöstöstä oli 38 %.

Sisäministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Henkilöstöstä 83,2 prosentilla on korkeakoulutasoinen tutkinto (alempi, ylempi, tutkijataso). Korkeakoulututkinnon suorittaneista 78,3 prosenttia on suorittanut tutkinnon yhteiskuntatieteelliseltä alalta (ml. oikeustieteet ja kauppatieteet).

Henkilökunnasta 67,2 % on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 20,1 % oli suorittanut joko alemman korkeakoulututkinnon tai alimman korkea-asteen tutkinnon korkeimpana tutkintonaan. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon oli suorittanut 5,7 % henkilöstöstä. Keskiasteen ja perusasteen tutkinnon korkeimpana tutkintonaan oli suorittanut 5,8 % henkilöstöstä.

Ministeriössä yleisin nimike asiantuntijatehtävissä on erityisasiantuntija. Muita asiantuntijatehtävissä käytössä olevia nimikkeitä ovat muun muassa johtava asiantuntija, neuvotteleva virkamies, lainsäädäntöneuvos ja hallitusneuvos.

Ministeriössä on käytössä myös suunnittelijapäätteisiä nimikkeitä. Suunnittelijat tekevät avustavia asiantuntijatehtäviä ja osallistuvat laajempiin kokonaisuuksiin kokeneempien virkamiesten rinnalla.

Toimeenpanevissa tehtävissä yleisimpiä nimikkeitä ovat assistentti- ja sihteeri-päätteiset nimikkeet sekä hallinnollisen avustajan ja säädösvalmisteluavustajan nimikkeet.

Hallinnonala

Sisäministeriön hallinnonalalla oli 15 093 työntekijää marraskuussa 2018. Hallinnonalan henkilöstöstä 31,9 % oli naisia ja 68,1 % miehiä. Sisäministeriön hallinnonalan henkilöstöstä noin 68,6 % työskenteli poliisitoimessa, noin 18,5 % Rajavartiolaitoksessa, noin 6,8 % Maahanmuuttovirastossa ja noin 4,8 % pelastustoimessa.