Sisäministeriö on asiantuntijaorganisaatio

Sisäministeriössä työskenteli syyskuussa 2020 247 henkilöä. Näistä 219 henkilöä työskenteli ministeriössä ja 28 henkilöä ministeriön alaisessa Kriisinhallintakeskuksessa.

Ministeriön henkilöstöstä 63 % oli naisia ja 36 % miehiä. Henkilöstöstä 62 prosentilla on vakituinen virka ministeriössä. 

Sisäministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Henkilöstöstä 84,8 prosentilla on korkeakoulutasoinen tutkinto (alempi, ylempi, tutkijataso). Ylemmistä korkeakoulututkinnoista noin 69,1 prosenttia on suoritettu yhteiskuntatieteelliseltä alalta (ml. oikeustieteet ja kauppatieteet).

Henkilökunnasta 67 % on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 20,8 % on suorittanut joko alemman korkeakoulututkinnon tai alimman korkea-asteen tutkinnon korkeimpana tutkintonaan. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon oli suorittanut 4,3 % henkilöstöstä. Keskiasteen ja perusasteen tutkinnon korkeimpana tutkintonaan oli suorittanut noin 8 % henkilöstöstä.

Ministeriössä yleisin nimike asiantuntijatehtävissä on erityisasiantuntija. Muita asiantuntijatehtävissä käytössä olevia nimikkeitä ovat muun muassa johtava asiantuntija, neuvotteleva virkamies, lainsäädäntöneuvos ja hallitusneuvos.

Ministeriössä on käytössä myös suunnittelijapäätteisiä nimikkeitä. Suunnittelijat tekevät avustavia asiantuntijatehtäviä ja osallistuvat laajempiin kokonaisuuksiin kokeneempien ministeriöläisten rinnalla.

Toimeenpanevissa tehtävissä yleisimpiä nimikkeitä ovat assistentti- ja sihteeripäätteiset nimikkeet sekä hallinnollisen avustajan ja säädösvalmisteluavustajan nimikkeet.

Hallinnonala

Sisäministeriön hallinnonalalla oli 15 622 työntekijää syyskuussa 2020. Hallinnonalan henkilöstöstä 32,3 % oli naisia ja 67,7 % miehiä.

Sisäministeriön hallinnonalan henkilöstöstä noin 69 % työskenteli poliisitoimessa, noin 19 % Rajavartiolaitoksessa, noin 6 % Maahanmuuttovirastossa ja vajaa 5 % pelastustoimessa. Pelastustoimen työntekijöissä on mukana Hätäkeskuslaitoksen ja Pelastusopiston henkilökunta. Kunnalliset pelastuslaitokset eivät ole luvussa mukana.