Sisäministeriö on asiantuntijaorganisaatio

Sisäministeriössä työskenteli vuoden 2016 lopussa 190 henkilöä. Ministeriön henkilöstöstä 64,5 % oli naisia ja 35,5 % miehiä. Määräaikaisten osuus henkilöstöstä oli 28,8 %.

Sisäministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Henkilöstöstä 69,4 prosentilla on korkeakoulutasoinen tutkinto (alempi, ylempi, tutkijataso). Korkeakoulututkinnon suorittaneista 67,8 % on suorittanut tutkinnon yhteiskuntatieteelliseltä alalta (ml. oikeustieteet ja kauppatieteet). Henkilökunnasta 54,1 % on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 21,3 % oli suorittanut joko alemman korkeakoulututkinnon tai alimman korkea-asteen tutkinnon korkeimpana tutkintonaan. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon oli suorittanut 5,5 % henkilöstöstä. Keskiasteen ja perusasteen tutkinnon korkeimpana tutkintonaan oli suorittanut 9,8 % henkilöstöstä.

Ministeriössä yleisimmät nimikkeet asiantuntijatehtävissä ovat ylitarkastaja ja erityisasiantuntija. Muita asiantuntijatehtävissä käytössä olevia nimikkeitä ovat mm. johtava asiantuntija, neuvotteleva virkamies, lainsäädäntöneuvos ja hallitusneuvos.

Ministeriössä on käytössä myös suunnittelija-päätteisiä nimikkeitä. Suunnittelijat tekevät avustavia asiantuntijatehtäviä ja osallistuvat laajempiin kokonaisuuksiin kokeneempien virkamiesten rinnalla.

Toimeenpanevissa tehtävissä yleisimpiä nimikkeitä ovat sihteeri-päätteiset nimikkeet sekä tarkastajan ja hallinnollisen avustajan nimikkeet.

Hallinnonala

Sisäministeriön hallinnonalalla oli 14 684 työntekijää vuonna 2016. Hallinnonalan henkilöstöstä 29,9 % oli naisia ja 70,1 % miehiä. Määräaikaisten osuus henkilöstöstä oli 8,3 %. Sisäministeriön hallinnonalan henkilöstöstä noin 68,8 % työskenteli poliisitoimessa, noin 18,5 % rajavartiolaitoksessa ja noin 4,9 % pelastustoimessa. Muiden toimialojen (sisäministeriö, Maahanmuuttovirasto, vastaanottokeskukset ja Hallinnon tietotekniikkakeskus) osuus koko hallinnonalan henkilöstöstä oli noin 7,8 %.