Nyheter

Finland deltar i EU:s gemensamma krishanterings- och hybridövning
FSM IM MM SRK UM
Pressmeddelande 5.11.2018 13.40
Kimmo Kohvakka utnämndes till räddningsöverdirektör
IM
Pressmeddelande 4.10.2018 13.28
Risto Lammi blir avdelningschef vid polisavdelningen
IM
Pressmeddelande 27.9.2018 14.07
Inrikesministeriets budgetförslag för 2019
IM
Pressmeddelande 14.9.2018 13.02
Brandkorset till Anne Holmlund och Esko Kautto
IM
Pressmeddelande 5.9.2018 10.15
Marko Viitanen blir polischef i Sydöstra Finland
IM
Pressmeddelande 9.7.2018 10.48
Tolv personer fick livräddningsmedalj
IM
Pressmeddelande 1.6.2018 11.18
Hur väl Schengen fungerar utvärderas i Finland
IM
Pressmeddelande 25.5.2018 12.46
Applikationen Liputan nu också på svenska
IM
Pressmeddelande 24.5.2018 8.56
Reformen av lotterilagen fortsätter
IM
Pressmeddelande 23.5.2018 12.04
Finlands flagga fyller 100 år
IM
Nyhet 23.5.2018 9.11
Sotningen öppnas upp för konkurrens i hela landet
IM
Pressmeddelande 9.5.2018 13.42
Rambeslutet tryggar polisens verksamhet 2019
IM
Pressmeddelande 11.4.2018 20.45
Säkerhetsskydd i Migrationsverket utvecklas
IM
Pressmeddelande 5.4.2018 13.52
Det nya skyddshemmet i Esbo är ett exempel på förebyggande av våld mot kvinnor
ANM FM IM JM SHM UKM UM
Pressmeddelande 3.4.2018 13.30
Beslut om utvisning ska verkställas snabbare
IM
Pressmeddelande 28.3.2018 14.34
Samarbetet mellan försvarsmakten och polisen utvecklas
IM
Pressmeddelande 20.3.2018 15.05
Minister Mykkänen besöker Marocko och Tunisien
IM
Pressmeddelande 16.3.2018 15.43