Nyheter

Rambeslutet tryggar polisens verksamhet 2019
IM
Pressmeddelande 11.4.2018 20.45
Säkerhetsskydd i Migrationsverket utvecklas
IM
Pressmeddelande 5.4.2018 13.52
Det nya skyddshemmet i Esbo är ett exempel på förebyggande av våld mot kvinnor
ANM FM IM JM SHM UKM UM
Pressmeddelande 3.4.2018 13.30
Beslut om utvisning ska verkställas snabbare
IM
Pressmeddelande 28.3.2018 14.34
Samarbetet mellan försvarsmakten och polisen utvecklas
IM
Pressmeddelande 20.3.2018 15.05
Minister Mykkänen besöker Marocko och Tunisien
IM
Pressmeddelande 16.3.2018 15.43
Felparkeringsavgiften höjs i Jakobstad
IM
Pressmeddelande 16.3.2018 12.50
Utvecklingen av gränskontrollen får 4,9 miljoner euro
IM
Pressmeddelande 15.3.2018 14.23
Lyydia Ylönen blir minister Risikkos medarbetare
IM
Pressmeddelande 15.1.2018 15.21
Ny delegation för penningspelsärenden
IM
Pressmeddelande 28.12.2017 13.52
Bidraget för frivillig återresa höjs
IM
Pressmeddelande 21.9.2017 15.42
Inrikesministeriets budgetförslag för 2018
IM
Pressmeddelande 19.9.2017 11.36