Frågor och svar om ändring av medborgarskapslagen

Regeringen lämnade den 28 april 2022 en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen. I och med ändringarna blir bestämmelserna tydligare både för föremålet för bestämmelserna och för dem som tillämpar dem.

Ändring av medborgarskapslagen

Mer information

Tiina Sinkkanen, Lagstiftningsråd 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, rättsenheten 0295488626