Ministrar fick statssekreterare

Arbets- och näringsministerietInrikesministerietStatsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministeriet 19.6.2019 14.51
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde onsdagen den 19 juni filosofie magister Olli-Poika Parviainen till inrikesminister Maria Ohisalos statssekreterare, filosofie doktor Minna Kelhä till undervisningsminister Li Anderssons statssekreterare och politices doktor, docent Pilvi Torsti till arbetsminister Timo Harakkas statssekreterare från och med den 19 juni 2019. Statssekreterarna utnämns för ministerns mandatperiod.

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgav statssekreterarna Parviainen och Kelhä även sin tjänsteförsäkran.

Olli-Poika Parviainen har tidigare varit bland annat riksdagsledamot, biträdande borgmästare i Tammerfors och företagare.

Minna Kelhä kommer till undervisnings- och kulturministeriet från riksdagen, där hon har arbetat som generalsekreterare för Vänsterförbundets riksdagsgrupp sedan 2016. Tidigare har Kelhä arbetat bland annat som utvecklingschef vid Centret för jämställdhetsinformation vid Institutet för hälsa och välfärd, som specialmedarbetare vid undervisnings- och kulturministeriet och som forskare vid Helsingfors universitet.

Pilvi Torsti har tidigare varit bland annat riksdagsledamot, uppstartsföretagare och verkställande direktör (HEI Schools), statssekreterare vid undervisnings- och kulturministeriet, arbetsministerns specialmedarbetare, forskare och lärare vid Helsingfors universitet samt grundare av gymnasiet United World Colleges. Torsti var ledamot i Helsingfors stadsstyrelse 2012–2017. I och med utnämningen avgår Torsti från Helsingfors Hamns styrelse.

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som anknyter till den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern när det gäller utarbetningen av politiska riktlinjer, samordningen mellan ministerierna och samordningen av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-ärenden och internationella uppdrag.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli