FI SV EN

Räddningssamarbetet inom Barentsregionen övas i Petrozavodsk

Inrikesministeriet 5.9.2017 9.00
Pressmeddelande 89/2017
Räddningssamarbetet inom Barentsregionen övas i Petrozavodsk

Finland, Sverige, Norge och Ryssland övar räddningssamarbetet i Petrozavodsk i Ryssland den 4–8 september. Det är fråga om övningen Barents Rescue som ordnas vartannat år och som ordnades senast i Finland 2015. Årets övning är den åttonde i ordningen.

Övningen baserar sig på de fyra ländernas avtal om samarbetet inom Barents euroarktiska region när det gäller förebyggande av och beredskap för olyckor samt räddningsverksamhet. I avtalet ingår ländernas gemensamma övningar och utbildning vars mål är att förbättra avtalsländernas förmåga att snabbt och effektivt lämna bistånd till varandra över gränserna.

- Betecknande för Barents-samarbetet är ett mycket pragmatiskt verksamhetssätt. De gemensamma övningarna är ett bra exempel på detta. I gränsområden kan man vara tvungen att larma hjälp från ett ställe där den är lättillgänglig oberoende av landsgränser, konstaterar räddningsöverdirektör Esko Koskinen som leder Finlands delegation.

Själva övningsskedet inleds onsdagen den 6 september. Övningsscenariot omfattar bl.a. en bussolycka, ett byggnadsras och ett gasläckage i samband med det samt en fartygsolycka. Finland har förberett sig på att i övningen svara på Rysslands begäran om bistånd genom att skicka en räddningsformation som består av experter inom brand- och räddningsbranschen, räddningsdykare, en hundpatrull för räddning ur rasmassorna samt ett utvärderingsteam för medicinsk evakuering bestående av en läkare, en skötare och två experter i psykosocialt stöd.

Sammanlagt ca 90 personer från Finland deltar i övningen, en del har olika observations- och bedömningsuppgifter. Från Finland deltar Norra Karelens, Uleåborgs-Nordöstra Österbottens, Kymmenedalens, Lapplands, Älvdalarnas och Södra Karelens räddningsverk, inrikesministeriet, utrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Vanda social- och krisjour, Krishanteringscentret, Räddningsinstitutet, Tullen, yrkeshögskolan Laurea, Regionförvaltningsverket i Lappland, Regionförvaltningsverket i Norra Finland och Norra Karelens handelskammare. Själva praktiska övningen utförs av räddningsväsendets trupper från Norra Karelens räddningsverk.

Ytterligare information

Esko Koskinen, räddningsöverdirektör, tfn +358 50 4122318 (numret i bruk endast i Ryssland, Barents-samarbetet)
Hannu Rantanen, sakkunnig, tfn +358 50 521 5311 (övningens praktiska arrangemang)