Eriikka Koistinen blir kommunikationsdirektör vid inrikesministeriet

Inrikesministeriet 16.8.2018 13.41 | Publicerad på svenska 16.8.2018 kl. 13.43
Pressmeddelande 92/2018

Statsrådet utnämnde den 16 april politices magister Eriikka Koistinen till inrikesministeriets kommunikationsdirektör. Tjänsten tillsätts för fem år och hon inleder arbetet den 10 september.

För närvarande är Koistinen kommunikationschef vid social- och hälsovårdsministeriet. Tidigare har hon skött kommunikationsuppgifter bl.a. vid Esbo stad och kommunikationsministeriet.

Inrikesministeriets kommunikationsenhet har till uppgift att leda, utveckla och genomföra ministeriets kommunikation. Kommunikationsdirektören leder kommunikationsenheten och hör till ministeriets ledningsgrupper. Till ansvarsområdet hör även kommunikationssamarbete inom statsrådet och ministeriets förvaltningsområde.

Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration med huvudsaklig uppgift att bereda den lagstiftning som gäller polisen, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten, gränsövervakningen, sjöräddningen och migrationen.

Ytterligare information

Ilkka Salmi, kanslichef, tfn 0295 418 803