FI SV EN

EU:s inrikesministrar diskuterar reformen av asylsystemet och förebyggandet av radikaliseringen

Inrikesministeriet 6.6.2017 9.50
Pressmeddelande 56/2017
EU:s inrikesministrar diskuterar reformen av asylsystemet och förebyggandet av radikaliseringen

Inrikesminister Paula Risikko deltar i ett möte för rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 8–9 juni. Vid mötet behandlas bl.a. EU:s asylsystem, återvändandepolitiken och förebyggandet av extremism och våldsbejakande radikalisering.

Justitie- och inrikesministrarna sammanträder den 8 juni i ett gemensamt möte med temat barnens ställning vid migration. Avsikten är att vid sammanträdet godkänna slutsatser där man framhäver bl.a. det övergripande skyddet för barn, den sårbara ställningen hos minderåriga asylsökande som kommit utan vårdnadshavare och ingripandet i de grundläggande orsakerna till migrationen, i syfte att kunna förebygga barnens farliga flyktresor.

På agendan vid inrikesministrarnas möte den 9 juni står bl.a. framskridandet av reformen av EU:s asylsystem, Schengens informationssystem och återvändandepolitiken.

– Återsändandet av personer som fått avslag på sin asylansökan är en del av asylpolitiken överallt i EU. För att bekämpa olaglig invandring är det nödvändigt att man i alla medlemsstater tillämpar lagstiftningen om återsändanden på ett enhetligt sätt och genomför återsändandena effektivt, konstaterar minister Risikko.

Vid ministermötet behandlas också utvecklingen av nätverket för kunskapsspridning om radikalisering (RAN).

– Genom att utveckla RAN-nätverket och kombinera andra terrorismbekämpningsåtgärder i EU är det möjligt att effektivisera verksamhetens genomslagskraft och gallra bort överlappningar. Det är dock viktigt att de sidor som har konstaterats vara bra – smidighet, flexibilitet och snabba reaktioner – kvarstår. RAN-nätverkets praktiknära verksamhet är värdefull i synnerhet med tanke på små länder som Finland, framhäver minister Risikko.

Läs mer om reformen av asylsystemet

Ytterligare information

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 22 16, laura.yli-vakkuri@intermin.fi