Helsingfors polischef Lasse Aapio avstängs från tjänsteutövning

Inrikesministeriet 16.5.2018 13.20 | Publicerad på svenska 16.5.2018 kl. 15.52
Pressmeddelande 53/2018

Inrikesministeriet har beslutat avstänga Lasse Aapio, polischef för polisinrättningen i Helsingfors, från tjänsteutövning tills det åtal mot honom som väckts för brott mot tjänsteplikt har behandlats i domstol.

- Avstängningen är inte ett ställningstagande för eller emot åtalet mot Aapio. Vi ansåg att Aapio inte har förutsättningar att leda polisinrättningen i Helsingfors under rättsprocessen. Vi måste värna om medborgarnas förtroende för polisen och andra myndigheter i alla situationer, konstaterar inrikesminister Kai Mykkänen.

Avstängningen från tjänsteutövning träder i kraft omedelbart. I enlighet med det normala ställföreträdarsystemet sköts uppgiften som polischef för polisinrättningen i Helsingfors tillfälligt av Heikki Kopperoinen, biträdande polischef.

Riksåklagare Raija Toiviainen väckte den 2 maj 2018 åtal mot polischef Aapio för brott mot tjänsteplikt när han 2012 och 2013 var biträdande polischef vid polisinrättningen i Helsingfors. Åtal för brott mot tjänsteplikt väcktes också mot Mikko Paatero, före detta polisöverdirektör, och Jukka Riikonen, före detta chef för polisinrättningen i Helsingfors. Både Paatero och Riikonen är för närvarande pensionerade.

Åtalen har samband med brottmålet kring Jari Aarnio, före detta chef för Helsingfors narkotikapolis. Åtalen gäller underlåtelse att bokföra användningen av informationskällor och att registrera informationskällor vid narkotikaroteln vid polisinrättningen i Helsingfors samt försummelsen från chefernas sida att omedelbart ingripa i de ovan nämnda bristerna som var kända.

Enligt tjänstemannalagen kan en tjänsteman avstängas från tjänsteutövning under den tid då behandlingen av åtal pågår om åtalet kan påverka tjänstemannens förutsättningar att sköta sin uppgift. Tjänstemannen kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen. Aapios möjligheter att fortsätta i sin uppgift bedöms vid inrikesministeriet på nytt senast efter att domstolens beslut har vunnit laga kraft.

Ytterligare information

Esko Koskinen, kanslichef, tfn 0295 418 803, [email protected]
Risto Lammi, överdirektör vid polisavdelningen, tfn 0295 488 550, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 5131539 (begäran om kommentarer av minister Mykkänen)