Flaggning i Helsingfors och Åbo med anledning av besöket av Republiken Islands president den 15–17 maj 2018

Inrikesministeriet 11.5.2018 9.48
Pressmeddelande 50/2018

Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning i Helsingfors tisdagen den 15 maj och onsdagen den 16 maj samt i Åbo torsdagen den 17 maj med anledning av att Republiken Islands president Guðni Th. Jóhannesson avlägger statsbesök.

Flaggningen börjar klockan 8 och slutar klockan 21..

Inrikesministeriet har uppmanat statens ämbetsverk och inrättningar i Helsingfors och Åbo att flagga dessa dagar.

Närmare information om flaggning

Ytterligare information: Hanne Huvila, specialsakkunnig, tfn 0295 488 313, [email protected]

Pressmeddelandet korrigerats 14.5 klo 10.35. Flaggningen slutar redan kl. 21.