Jubileumsåret för självständigheten uppmuntrade finländarna att flagga

Inrikesministeriet 12.4.2018 14.42
Pressmeddelande 39/2018
Bild: Forststyrelsen Eeva Mäkinen

I en undersökning som gäller uppföljningen av 100-årsjubileet av Finlands självständighet önskade över hälften av alla dem som svarade att Finlands flagga skulle användas mer för att fira självständighetsdagen. Önskan är också att det blir en tradition att flaggan används allt mer på självständighetsdagen. Finlands flaggas 100-årsjubileum firas i maj.

Entusiasmen att flagga syntes i firandet av självständighetsdagen. Eftersom det var jubileumsår var det möjligt att hissa flaggan i topp redan på kvällen på självständighetsdagsafton och flagga hela natten. Nästan 800 000 finländare utnyttjade möjligheten.

– Det är fint att så många finländare deltog i flaggningen. Flaggningen har för många blivit en avlägsen och lite formell sak, vilket det inte borde vara. Med vår kampanj #Flaggar ville vi uppmuntra finländarna att flagga mer flitigt, säger Hanne Huvila, specialsakkunnig vid inrikesministeriet.

Inrikesministeriet utmanade finländarna att delta i flaggningstalko under jubileumsåret. Budskapet i kampanjen #Flaggar är att flaggning är något fint och värdefullt som inte ska orsaka onödig stress eller bekymmer. Det är fritt fram att flagga varje dag.

Finlands flaggas hundraåriga historia

Finlands officiella flagga var ända till vår självständighet först Sveriges och sedan, under den tid vi lydde under kejsardömet, Rysslands flagga. När sången Vårt land sjöngs för första gången vid studenternas vårfest på Gumtäkts äng utanför Helsingfors den 13 maj 1848, bars studentkårens flagga, som hade storfurstendömet Finlands vapen på vit botten. Efter den här händelsen började man diskutera Finlands egen flagga och det kom många förslag om hur flaggan skulle se ut.

Riksdagen godkände förslaget om en blåvit korsflagga den 27 maj 1918. I maj i år fyller Finlands flagga 100 år.

Finland 100-undersökningen genomfördes i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I undersökningen intervjuades över tusen personer i åldern 15–84 bosatta i Finland.

Närmare information om flaggning

Ytterligare information:
Hanne Huvila, specialsakkunnig, tfn 0295 488 313, [email protected]